Wat is het monitoringcomite?

Wat is het monitoringcomité?

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor de periode 2020-2024. De ramingen waren onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de economische begroting en de Economische Vooruitzichten 2019-2024 van juni 2019 van het Federaal Planbureau.

Wie zijn de ministers van Belgie?

Samenstelling huidige federale regering

Naam Partij
Ministers
David Clarinval MR
Karine Lalieux PS
Ludivine Dedonder PS

Hoeveel inkomsten heeft de Belgische staat?

En ook in 2019 daalden de fiscale inkomsten, met ruim een miljard. Afgerond gingen we van 117,8 naar 116,7 miljard euro. Dat was een tegenvaller voor de begroting van 2019, want die was ervan uitgegaan dat de fiscale ontvangsten zouden afklokken op 120 miljard.

Wat is de begroting?

Een begroting is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Het geeft duidelijkheid over hoe u uw geld kunt besteden en hoe u balans krijgt of houdt in uw financiën. Een begroting is altijd uniek en persoonlijk. Iedereen maakt andere keuzes en heeft andere wensen.

Wat betekent overheidsbegroting?

is, materieel gedacht, een doelmatig ingedeelde raming van de vermoedelijke ontvangsten en uitgaven van een overheidslichaam over zekere toekomstige perioden en van het saldo tussen beide ; volgens de ramingen van de uitgaven moet in deze perioden worden gehandeld.

Wie is minister van Justitie in België?

De huidige verantwoordelijke minister is Vincent Van Quickenborne in de regering-De Croo.

Wie behoort er tot de ministerraad?

Een ministerraad wordt gevormd door alle ministers van een regering, dus zonder eventuele staatssecretarissen of onderministers. De ministerraad bepaalt over regeringsbeleid en besluiten worden meestal door meerderheid genomen.

Related Posts