Wat is het verschil tussen een sociaal verhuurkantoor en een sociale huisvestingsmaatschappij?

Wat is het verschil tussen een sociaal verhuurkantoor en een sociale huisvestingsmaatschappij?

Wat is het verschil tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor? Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen in op de private huurmarkt en een sociale huisvestingsmaatschappiij heeft zijn eigen patrimonium die ze toewijzen aan personen die zijn ingeschreven op hun wachtlijst.

Wie krijgt voorrang sociale woning?

Een SHM heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van een SHM. Wanneer kan deze voorrang gelden? U woonde de voorbije zes jaar minstens drie jaar in de gemeente, waarin de beschikbare woning ligt.

Wat is de huurprijs van een sociale woning?

Normaal betaalt de sociale huurder iets meer dan een vijfde, ofwel 22% van zijn maandinkomen voor zijn sociale huurwoning. Op de private huurmarkt is dat soms meer dan een derde, tot meer dan de helft. Als het inkomen daalt, daalt de huurprijs mee.

Wat is sociaal wonen?

Sociale woningbouw is een vorm van gesubsidieerde bouw van woningen die bedoeld zijn om zonder winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren op de vrije markt.

Wat doet een SHM?

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) verhuren studio’s, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen. De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Wat is SVK Pro?

SVK Pro is een mededingingsprocedure met onderhandelingen op basis van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. De SVK’s bezorgen aan de VMSW een lastgeving en een behoeftepaling hiervoor.

Kun je uit een sociale huurwoning gezet worden?

Je kunt niet uit je huurwoning worden gezet en er dus in principe gewoon blijven wonen. Toch wordt er wel steeds strenger opgetreden tegen scheefwoners, om zo te ontmoedigen om in de huurwoning te blijven. Zo wordt er ieder jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging vastgesteld.

Wat is een billijke huurprijs?

Een sociaal verhuurkantoor biedt je als eigenaar stevige voordelen. In ruil hiervoor vraagt het SVK: een billijke huurprijs, die wel iets lager ligt dan de marktprijs. Er zijn geen wettelijke bepalingen over de huurprijs die een SVK aan je betaalt.

Hoe in aanmerking komen voor een sociale woning?

Met een inkomen tot maximaal € 51.198 (het zogeheten middeninkomen, prijspeil 2021) kunt u in aanmerking komen voor een klein deel van de sociale huurwoningen. De advertenties met deze woningen zijn herkenbaar aan het label Toegankelijk voor middeninkomens.

Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning?

U moet zich inschrijven bij een woningcorporatie. Of bij een andere organisatie die sociale huurwoningen aanbiedt. Welke organisaties dit zijn, kunt u navragen bij uw gemeente. In sommige gemeenten heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

Related Posts