Wat is het verschil tussen epistemologie en ontologie?

Wat is het verschil tussen epistemologie en ontologie?

Epistemologie is een tak binnen de filosofie waarin de aard en voorwaarden voor kennis worden behandeld. Epistemologie wordt daarom ook wel kennisleer of kennistheorie genoemd. Binnen de filosofie wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen drie stromingen, namelijk de epistemologie, de ontologie en de ethiek.

Wat is een epistemologie?

De term epistemologie is afkomstig uit het Grieks: de logos van de epistèmè, de leer van de kennis, oftewel – filosofische – kennisleer.

Wat is metafysisch denken?

Metafysica is de filosofische discipline die volgens Aristoteles na (in het Grieks: meta ) de fysica, de studie van de natuur, komt. De metafysica onderzoekt de eerste oorzaken van de dingen. Daarbij moet men oorzaak echter niet opvatten in de gangbare zin van causaliteit.

Wat is de basis voor betrouwbare kennis?

Rationalisme: alleen het verstand is de basis voor betrouwbare kennis.

Wat is fundamentele kennis filosofie?

Fundamentele wetenschap is het deel van de wetenschap dat zich richt op grondbeginselen en basismechanismen. Het gaat daarbij om kennis omwille van de kennis, zonder dat een concrete toepassing in zicht hoeft te zijn. Daarom wordt het ook wel “zuivere” wetenschap genoemd.

Wat is de mens volgens Kant?

De mens handelt in Kants ogen moreel als hij handelt overeenkomstig de morele wet die hij in zichzelf draagt. Deze morele wet noemde hij de ‘categorische imperatief’. De morele autonomie kwam bij Kant vóór alles. Uiteindelijk was ook het kennen ondergeschikt aan die universele morele wet.

Wat zijn de 3 kritieken van Kant?

Immanuel Kant

  • Geboren. 22 april 1724 Köningsberg, Duitsland.
  • Overleden. 12 februari 1804 Köningsberg, Duitsland.
  • Hoofdwerken. Kritiek van de zuivere rede (1781); Kritiek van de praktische rede (1788); Kritiek van het oordeelsvermogen (1790)
  • Opleiding.

Wat is een ontologische vraag?

De vraag welke dingen (of een specifiek ding) werkelijk bestaan en wat hun wezenlijke natuur is.

Wat is de essentie van metafysica?

Metafysica heeft geen wetenschappelijk karakter, het is een filosofische stroming. Het is het gedachtenspel achter het “zijn” van iets en het is dus niet waarneembaar met onze zintuigen. Metafysica probeert informatie te geven over de werkelijkheid in zijn totaliteit. Vaak wordt er dus gespeculeerd over non-materie.

Related Posts