Wat is Kussmaul?

Wat is Kussmaul?

regelmatige diepe ademhalingen zonder pauze (‘luchthonger’, ‘grote ademhaling’) bij acidose, genoemd naar Adolf Kussmaul (1822-1902). Vooral de verzuring bij het coma diabeticum wordt door dit ademhalingstype gekenmerkt.

Wat is een Cheyne Stoke ademhaling?

[zie J. Cheyne, Schots arts en W. Stokes, Iers arts], ademhaling waarbij perioden van onrust en diepe ademhaling in fasen van 2-4 minuten afwisselen met perioden van ademstilstand (apnoe), waarbij de patiënt schijnbaar slapend en zeer rustig ligt.

Wat is de belangrijkste prikkel voor het Ademcentrum?

Hoewel het koolstofdioxidegehalte de voornaamste prikkel voor het ademcentrum is, zijn ook de zuurgraad en het zuurstofgehalte van het bloed van invloed. Een te lage zuurgraad (meestal het gevolg van teveel koolstofdioxide in het bloed) doet de ademfrequentie toenemen.

Hoe zie je Hulpademhalingsspieren?

Hierbij zijn diverse hulpademhalingsspieren betrokken. Dit is te zien aan opgetrokken schouders, aangespannen nekspieren en krachtig gebruik van tussenribspieren. Dit is een krampachtige manier van ademhalen, en het is belangrijk dit tijdig te herkennen.

Hoe zit het ademhalingsstelsel in elkaar?

Het ademhalingsstelsel is het orgaansysteem bij de mens dat dient voor de gaswisseling: het uitwisselen van zuurstof en koolstofdioxide. Het bestaat uit de neus, de mond, de luchtpijp, de luchtpijpvertakkingen en de longen, w.o. de bronchioli en longblaasjes.

Wat is een keto acidose?

Ketoacidose is een verzuring van het bloed. De verzuring ontstaat als er te weinig insuline is om de glucose in het bloed om te zetten in brandstof voor het lichaam. Het lichaam gaat dan andere energiebronnen aanspreken, zoals de vetten die in het lichaam zijn opgeslagen.

Wat is de oorzaak van hyperventilatie?

Oorzaken van hyperventilatie In de meeste gevallen wordt hyperventilatie veroorzaakt door spanning of door de angst om een aanval te krijgen. Door spanning of angst gaat u vaak vlugger en dieper ademhalen en dit kan klachten veroorzaken. Soms kunnen bepaalde ziektes de oorzaak zijn van hyperventilatie.

Hoe heet de laatste ademhaling van een stervende?

De tijd tussen de ene en de volgende ademteug wordt steeds langer. Het bewustzijn daalt, de zieke valt mogelijk in een diepe slaap of coma. Deze vorm van ademhaling heet Cheyne-Stokes. Door de hoorbare, reutelende ademhaling kunnen naasten denken dat de stervende een verbeten gevecht voert.

Hoe werkt de Ademhalingsprikkel?

Normaal gesproken voelt men een drang om te ademen (de ‘ademhalingsprikkel’) als na verloop van tijd de hoeveelheid kooldioxide in het bloed toeneemt. In vaktermen heet dit de toename van de PaCO2. Het kost na enige tijd moeite om de adem in te houden en uiteindelijk krijgt het ademhalingscentrum de overhand.

Welke 2 waardes in het bloed zorgen voor het prikkelen van het ademhalingscentrum in de hersenstam?

In de hersenstam wordt deze informatie verwerkt en op basis hiervan worden de ademhalingsspieren aangestuurd. Hoe hoger de concentratie H+ ionen, des te meer worden de ademhalingsspieren gestimuleerd. Ook andere oorzaken dan een hoog PCO2 kunnen leiden tot een hogere concentratie H+ ionen in het lichaam.

Related Posts