Wat is oorzaak en gevolg?

Wat is oorzaak en gevolg?

Een oorzaak vertelt waarom iets gebeurt. Een gevolg is wat er, door die oorzaak, gebeurt.

Wat is een signaalwoord oorzaak gevolg?

Signaalwoorden: doordat, daardoor, waardoor, hierdoor, met als gevolg, ten gevolge van, dit is te danken/wijten aan, de oorzaak hiervan is, zodat, bijgevolg, dan ook, dientengevolge. In een tekstdeel wordt aangegeven wat het doel van iets is en in een volgend tekstdeel staat dan een middel om dat doel te bereiken.

Wat is een oorzaak geschiedenis?

Een directe oorzaak wordt ook wel een aanleiding genoemd en is een gebeurtenis die meteen tot een historische gebeurtenis leidt. Dus een hongersnood of het neerslaan van een vreedzaam protest kan in bovenstaand voorbeeld aanleiding zijn tot het uitbreken van een revolutie.

Wat is een oorzaak gevolg structuur?

De oorzaak (aanhoudende regen) is de aanleiding, met als gevolg: straten onder water. In een schema: Belangrijke signaalwoorden bij de oorzaak-gevolg-structuur zijn: daardoor, hierdoor, waardoor, gevolg, ten gevolge van, als gevolg van, oorzaak, veroorzaken.

Wat is een gevolg in een tekst?

Er gebeurt iets, dat noem je een oorzaak. Wat er daarna gebeurt, noem je het gevolg. In een tekst kan het ook zo zijn dat eerst het gevolg gegeven wordt en dat daarna de oorzaak genoemd wordt.

Wat is een incidentele oorzaak?

Het vinden van de juiste oorzaken van een gebeurtenis is vaak moeilijk. Je kunt onderscheid maken tussen: Directe oorzaken – ook wel aanleidingen of incidentele oorzaken genoemd. Dit zijn (incidentele) oorzaken die direct tot een historische gebeurtenis leidden.

Wat is een directe oorzaak?

Daarbij maken we onderscheid tussen directe en indirecte oorzaak. Bij een directe oorzaak gaat het om de eerste reden waarom iets gebeurt. Bij een indirecte oorzaak gaat het niet om de eerste reden waarom iets gebeurt, maar juist om zaken die daarvoor gebeurd zijn.

Wat zijn bedoelde en onbedoelde gevolgen?

Bedoelde gevolgen zijn iets waar je naar toe leeft. Onbedoelde gevolgen zijn gevolgen die er bij komen, waar je niet stil staat van te voren. Een voorbeeld is: Amerikanen gebruiken gif in Vietnam om de bladeren er af te halen(bedoelde gevolg), maar de mensen kregen kanker door het gif(onbedoeld gevolg).

Wat is het gevolg?

gevolg – Zelfstandignaamwoord 1. resultaat dat voortkomen|voortkomt uit iets anders (de oorzaak) ♢ De elektriciteitsonderbreking was het gevolg van een hevig onweer. 2. een groep die volgt, die er achteraan of later komt ♢ De twaalf apostelen vormden het gevolg…

Wat is een oorzaak gevolgrelatie?

De onjuiste oorzaak-gevolgrelatie Er wordt gedaan alsof er een verband is tussen de oorzaak en het gevolg van iets, terwijl dit verband niet bestaat of niet bewezen is. Voorbeeld: Sinds het verboden is om te appen op te fiets, zijn er minder dodelijke verkeersongevallen geweest.

Wat zijn signaalwoorden voor een reden?

Reden, verklaring, argument Signaalwoorden: omdat, want, namelijk, daarom, aangezien, op grond van, immers, om die reden. Voorbeeld: om die reden is hij mijn minst favoriete docent.

Wat is de betekenis van oorzaak?

reden waarom iets gebeurde. Een oorzaak is datgene wat een bepaalde omstandigheid of gebeurtenis teweegbrengt.

Related Posts