Wat kost een perceel splitsen?

Wat kost een perceel splitsen?

Splitsen van het perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht. De kosten voor het splitsen van een perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht bedragen €440,- (dit bedrag is vrij van BTW). Indien het perceel bijvoorbeeld in drie nieuwe kadastrale percelen gesplitst wordt, bedragen de kosten twee maal €440,-.

Wat kost een grenscorrectie?

Een Splitsing voor een grenscorrectie kan alleen als u voldoet aan alle voorwaarden. Bekijk welke voorwaarden dit zijn. Blijkt na de meting dat u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan brengen wij 420,- per nieuw gevormd perceel in rekening. Wilt u weten of Splitsing voor een grenscorrectie voor u geschikt is?

Wat is een Verificatiemeting?

De landmeter verwerkt de meetgegevens in de kadastrale registratie. Vanaf dan zijn de definitieve grens en de definitieve oppervlakte van het perceel bekend. Binnen 3 maanden ontvangt u van ons een tweede brief (kennisgeving) met als titel ‘Verificatiemeting’.

Wat is de inmeting van een perceel?

Geschiedt de inmeting overigens op grond van externe meetgegevens, welke aan het Kadaster worden aangeleverd dan bedragen de kosten €293,-. Wanneer er 50 of meer percelen in één project moeten worden ingemeten bedragen de kosten €366,50 per perceel.

Wat is Aanbesteden met percelen?

Bij aanbesteden wordt met percelen bedoeld het binnen de regels onderverdelen van één opdracht in meer stukken. Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat geclusterde opdrachten in principe in percelen verdeeld moeten worden. Het opdelen van opdrachten verhoogt de marktwerking, ook kunnen kleinere ondernemingen inschrijven.

Wat zijn de kosten voor het splitsen van een perceel?

Voor het splitsen van een perceel na de eigendomsoverdracht bedragen de kosten €1.325,-. Als het in te meten perceel wordt gevormd uit (een gedeelte van) verschillende reeds bestaande kadastrale percelen en deze percelen op elkaar aansluiten en door één nieuwe eigenaar worden verkregen, bedragen de kosten ook ‘slechts’ €1.325,-.

Related Posts