Wat krijgen de slaven te eten?

Wat krijgen de slaven te eten?

De slaven krijgen te weinig proteïnen, dierlijke vetten en vitaminen. Op veel plantages worden ook wel koeien, schapen en ander vee gehouden, maar zelden krijgen de slaven zuivel of vlees. Ze krijgen wel regelmatig een rantsoen ‘dram’, een van suikerriet gestookte sterke drank.

Wat eten de Marrons?

Het eten van de binnenlandbewoners (de afstammelingen van de Marrons en Indianen) bestaat vooral uit Cassave brood. Daarnaast wordt er bananen en knolgewassen gegeten met gezouten / verse vis of met wild vlees.

Waar begon de slavenhandel?

Portugezen stichten in de vijftiende eeuw de eerste Europese kolonies gebaseerd op slavernij: in suikerplantages langs de Afrikaanse kust en later ook op grote schaal in Brazilië.

Hoe is de slavernij ontstaan?

De slavenhandel begon toen de Afrikaanse vorsten gijzelaars uitleverden aan de Europese handelaren. De Europeanen zagen echter al snel brood in de mensenhandel en vooral de Portugezen zetten een grootschalige slavenhandel op touw.

Wat waren de aantallen van slaven in de westelijke slavenhandel?

De totale aantallen waren echter nog beperkt; in de periode van 1658 tot 1674 werden naar schatting in totaal 45.700 slaven naar de West vervoerd. Een belangrijke factor in de Nederlandse slavenhandel werd het Coymans asiento. Balthasar Coymans leidde een filiaal van het Nederlandse handelshuis Coymans in Cádiz.

Waarom kwam slavernij in Afrika voor?

Slavernij kwam in Afrika en Oost-Indië al sinds de oudste geschiedenis voor en was geen uitvinding van Nederlanders of andere Europeanen. In Afrika werd slavernij als een normaal verschijnsel beschouwd, een gevolg van vele oorlogen waarbij de overwinnaars hun krijgsgevangenen als slaven verkochten.

Waar waren de meeste slaven werkzaam?

In Oost-Indië waren in Batavia de meeste slaven werkzaam, vooral in de huishouding en als handwerkslieden in de werkplaatsen in het ambachtskwartier. De laatsten woonden in een slavenhuis. Aanvankelijk werden slaven geacht tot het huisgezin van hun meester te behoren.

Related Posts