Wat mag je op eigen bosgrond?

Wat mag je op eigen bosgrond?

Nee, in bossen mag niet worden gebouwd, tenzij er een bouwtitel op het bos is gevestigd. Overnachten in een tent of caravan op je eigen bosperceel is vaak wel mogelijk indien deze materialen alleen tijdelijk (ten tijde van de overnachting) aanwezig zijn. Het is wel verstandig om het even na te vragen bij de gemeente.

Wie is eigenaar van een bos?

Het Nederlandse bos is in bezit van diverse eigenaren. Ongeveer 50% is eigendom van de staat; (33% SBB, 14% gemeenten, 3% overig), 34% is in handen van particulieren en een goede 16% is in handen van natuurbeschermingsorganisaties zoals Natuurmonumenten en de 12 Landschappen.

Wat te doen met eigen bos?

Je eigen stuk bos is niet alleen goed voor behoud van de natuur, maar je kan er bijvoorbeeld zelf ook kamperen of wandelen. Met investeren in bos kan je genieten en rendement maken. Grofweg zijn er 2 manieren om in bosgrond te investeren: via aandelen en door het bos echt aan te kopen.

Waarom zou ik bosgrond kopen?

Vanuit het verleden blijkt het investeren in bosgrond een veilige belegging. De reden hiervoor is dat grond schaars is en daardoor zijn waarde zal behouden. De prijzen van bosgrond blijken niet gevoelig voor economische schommelingen door bijvoorbeeld een crisis. Daarnaast geeft het investeren in bos je iets tastbaars.

Wat mag wel en niet op bosgrond?

Ja, de bosgrond is uw eigendom dus u mag er in principe kamperen. Echter is commercieel gebruik niet toegestaan, u mag bijvoorbeeld dus niet zomaar een eigen camping beginnen of grote activiteiten organiseren in uw eigen bos. Het verschilt per gemeente hoe er wordt omgegaan met kamperen op uw eigen (bos)grond.

Is bosgrond kopen interessant?

Investeren in landbouw- en bosgrond is een veilige belegging. Dit komt omdat grond een schaars goed is en dus altijd een waarde zal behouden, ongeacht of de economie volledig zou instorten. Daarenboven geeft investeren in landbouw- en bosgrond een gevoel dat je werkelijk in iets tastbaar hebt geïnvesteerd.

Wat is de waarde van bosgrond?

Gemiddeld wordt voor bosgrond tussen de 7.500 en 12.500 euro per hectare betaald. Voor bosgrond inclusief jachtrechten wordt soms meer betaald, aldus de makelaarsvereniging. De NVM laat weten nog niets te merken dat gronden worden aangeboden uit de voorraden van Dienst Landelijk Gebied of Staatsbosbeheer.

Hoeveel kost 1 hectare bosgrond?

“Maar laat de boel niet verloederen”, zeggen kenners. 15.000 à 25.000 euro per hectare: dat is grosso modo de waarde van een stuk bos in Vlaanderen. Alles hangt af van de bomen die op het perceel staan, de kwaliteit van het hout en de ligging.

Wat kan je doen met een stuk bos?

In principe ben je eigenaar van je eigen stukje bos en mag je er dus ook een fikkie stoken. Je moet dit dan wel op een zorgvuldige manier doen. Zo zijn een ton, vuurplaats of vuurkorf veilig.

Wat mag er in bosgebied?

In bosgebied mag je níét wonen … De meeste bossen staan op het gewestplan aangeduid als natuur- of bosgebied. Je mag er niet bouwen of wonen. Hierover bestaan duidelijke en strenge regels. Sommige bossen hebben een andere ‘bestemming’ en staan dus op het gewestplan als recreatie-, landbouw-, of zelfs woongebied.

Is bosgrond goede investering?

De waarde van bosgrond neemt toe en is dus een goede belegging. De afgelopen jaren steeg de prijs van bosgrond jaarlijks met ongeveer 3%. Bovendien kun je de waarde nóg verder verhogen. Zo kan WOET je helpen bij het aanvragen van een bestemmingswijziging van je bos.

Hoeveel kost bosgrond per m2?

De prijzen voor bosgrond zijn een stuk lager, omdat er nauwelijks rendement mee te halen valt. Vaak mag je er ook geen huisje op bouwen om te recreeren, omdat het b.v. in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Gemiddeld schat ik zo rond de €2,00 per m2.

Related Posts