Wat schrijven in discussie?

Wat schrijven in discussie?

In de discussie beschrijf je kort de belangrijkste resultaten, hoe ze gerelateerd zijn aan eerdere bevindingen en wat de resultaten betekenen voor de onderzoeksvraag uit de inleiding (wat is je conclusie?).

Wat komt eerst conclusie of discussie?

Zodra je de conclusie hebt afgerond, kun je de discussie schrijven. In de discussie kun je de resultaten interpreteren, bespreek je beperkingen van je onderzoek en geef je aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Hierna kun je de aanbevelingen die uit je onderzoek volgen opschrijven in een apart hoofdstuk.

Wat moet er in de discussie van een PWS?

In de discussie evalueer je het onderzoek: mag je verwachtingen en mogelijke oorzaken en gevolgen van de resultaten bespreken, eventuele beperkingen presenteren en doe je suggesties voor vervolgonderzoek.

Hoe formuleer je een aanleiding?

Hoe schrijf ik een goede aanleiding voor mijn scriptie of…

 1. Houd de aanleiding simpel.
 2. Een eigen ervaring.
 3. Een recente gebeurtenis.
 4. Een gebeurtenis bij je opdrachtgever.
 5. Volgende onderdeel in de inleiding.
 6. Veelgestelde vragen.

Wat is het verschil tussen conclusie en discussie?

Voor veel promovendi is het lastig wat het verschil is tussen een conclusie en een discussie. Een vuistregel is om te zeggen dat je conclusie een samenvatting is van alles wat je ervoor hebt geschreven. In je conclusie herinner je je lezer aan alles wat je eerder hebt geschreven.

Hoe begin je een conclusie schrijven?

De conclusie begint met een samenvatting van de hoofdvraag of probleemstelling. Vervolgens leg je de conclusies en bevindingen uit die je in je scriptie hebt beschreven. Tenslotte beantwoord je de hoofdvraag en leg je uit door hoe je tot deze conclusie bent gekomen.

Wat zijn limitaties?

Limitatief, begrenzend, beperkend.

Wat zijn de 6 W’s?

Methode 1: 6 W-vragen Wie heeft het probleem? (onderzoek wie de betrokkenen zijn) Wanneer doet het probleem zich voor? (onderzoek mogelijke situaties) Waar doet het probleem zich voor? (onderzoek of je bepaalde probleemgebieden kunt aanwijzen) Waarom is het een probleem? (onderzoek wat de gevolgen kunnen zijn).

Wat vertel je in een aanleiding?

In de aanleiding beschrijf je de achtergronden die hebben geleid tot jouw onderzoek. Wat is de aanleiding van jouw onderzoek? Wat heeft ertoe geleid dat jij onderzoek gaat doen? Dit zijn vragen die je jezelf moet stellen tijdens het schrijven van de aanleiding.

Hoe eindig je een discussie?

De discussie eindigt met een korte paragraaf met 1 tot maximaal 3 suggesties voor eventueel vervolgonderzoek. Gebruik hierbij ook onze handige standaardzinnen over suggesties voor vervolgonderzoek.

Wat staat er in de conclusie?

In je conclusie geef je aan welke bevindingen je hebt gedaan door middel van je onderzoek. Er kan ook in staan welke aanbevelingen je doet naar aanleiding van je onderzoek en welk onderzoek er op dit gebied nog meer mogelijk is in de toekomst. In de conclusie wordt geen nieuwe informatie meer beschreven.

Wat is conclusie en discussie?

De conclusie is een samenvatting van je scriptie. Je beschrijft de resultaten van je onderzoek en geeft antwoord op je onderzoeksvragen. Geef in je conclusie nog geen interpretaties of verklaringen: dat komt aan bod in het volgende onderdeel: de discussie.

Hoe ruzie oplossen met partner?

8 manieren om elke ruzie met je partner te stoppen (en te winnen)

 1. Kijk naar wat er onder ligt.
 2. Ga even de deur uit.
 3. Vecht het uit tussen de lakens.
 4. Weet wanneer je moet stoppen.
 5. Zeg geen dingen waar je spijt van krijgt.
 6. Probeer haar te begrijpen.
 7. Houd je aan de gouden regels.
 8. Laat je vrienden erbuiten.

Related Posts