Wat was het kenmerk van het Schrikbewind?

Wat was het kenmerk van het Schrikbewind?

Wat was het kenmerk van dit schrikbewind? Een kleine groep revolutionaire burgers had alle macht en hield de Fransen onder de duim door ze angst (terreur) aan te jagen. Wie het niet eens was met de besluiten van de Jacobijnen, was volgens hen tegen de revolutie en veel tegenstanders werden onthoofd onder de guillotine.

Wat waren de ideeen van Robespierre?

Robespierre geloofde dat de mens beter zou worden als instituten zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de adel en de koningsgezienden waren opgeruimd. Veel kerken werden geplunderd, veel priesters en bisschoppen vermoord. In de Vendee werden tienduizenden mensen vermoord. In Parijs maakte de guillotine veel overuren.

Wat betekend schrikbewind?

o., bewind dat zich zoekt te handhaven door schrik te verspreiden, terreur; in ’t bijz. dat van de Franse Revolutie: het schrikbewind van Sylla en Marius ; het schrikbewind van Robespierre, Marat en Saint-Just (1793 en ’94); het Duitse schrikbewind.

Wat is een ander woord voor schrikbewind?

dictatuur (zn) : bewind, onderdrukking, schrikbewind, totalitarisme. terreur (zn) : schrikbewind, terrorisme.

Waarom vluchten de patriotten naar Frankrijk?

De vrijkorpsen van de patriotten kunnen niet op tegen de goedgetrainde Pruisische soldaten. De stadhouder en zijn gezin keren terug en de Oranjes zijn weer aan de macht. Na deze nederlaag worden patriotten gevangengezet of worden ze aangevallen door orangisten. Veel patriotten vluchten daarom naar Frankrijk.

Waarom viel het Franse leger in 1795 Nederland binnen?

De geradicaliseerde Franse revolutionairen, die de macht van de kerk hadden gebroken (1790), de monarchie afgeschaft (1792) en de afgezette koning Lodewijk XVI onthoofd (januari 1793), streefden naar verdere verspreiding van de revolutie, zo nodig met militair geweld.

Hoe eindigde de terreur?

Hoogtepunt en einde. In de zomer 1794 bereikte de terreur haar dieptepunt. In juni werd een wet aangenomen die rechters alleen nog de keus gaf tussen vrijspraak en de doodstraf. Naar aanleiding van deze wet begon weerstand tegen Robespierre te groeien, ook binnen de comité.

Related Posts