Wat zegt de Bijbel over een partner vinden?

Wat zegt de Bijbel over een partner vinden?

In een huwelijk zoals God dat heeft bedoeld, zijn ‘houden van’, kinderen krijgen en seksualiteit belangrijk, maar niet de kern. Als je samenwoont, houdt je namelijk ook van elkaar, kun je kids krijgen en seks hebben. De kern van het huwelijk is een belofte, een verbond, een contract.

Wat leerde Jezus ons?

De manier is verlangen en gehoorzaamheid. Jezus verklaarde: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’ (Matteüs 7:7). Jezus leerde: ‘Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek’ (Johannes 7:17).

Wat mag niet van Jezus?

U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen. Beschuldig niemand op valse gronden. U mag het huis van uw naaste niet begeren en ook zijn vrouw niet, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van uw naaste.

Wat zegt de Bijbel over verliefd zijn?

‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. ‘

Wat zegt de Bijbel over hertrouwen?

In alle andere situaties dan hiervoor genoemd blijft het eenmaal gesloten huwelijk in Gods ogen bestaan en is echtscheiding (en later eventueel hertrouwen met een andere partner) een openbare zonde tegen het zevende gebod van Gods heilige wet.

Wat is de betekenis van Genesis?

Genesis is een Griekse naam die ‘oorsprong’ of ‘ontstaan’ betekent.

Heb je naaste lief zoals jezelf?

Je komt dan al gauw uit bij ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Dat christelijke motto is algemeen verspreid in onze cultuur. Voor mij betekent het: Probeer je in te denken wat andere mensen denken en waarom ze dat denken. Dat kunnen we ook in algemenere zin toepassen.

Wat is Jezus zijn boodschap?

Jezus is dan belangrijk omwille van ‘zijn boodschap van liefde en vergeving’. Maar is Hij ook de levende Heer die ons vraagt dat we ons aan Hem hechten? Jezus is niet zo maar een verteller die losgehaakt kan worden van het verhaal. Hijzelf is het verhaal, de levende parabel van God.

Wat is de boodschap van Jezus toch goed?

Wat is de boodschap van Jezus toch goed, Hij ziet mij staan en kent mijn naam, Hij zegt mij wel hoe ik nu verder moet, Hij gaat mij lichtend voor.

Wat betekent prediker?

iemand die zijn overtuiging verkondigt. Prediker van, pleitbezorger, propagandist van.

Related Posts