Wat zegt de wetgeving over alcohol?

Wat zegt de wetgeving over alcohol?

Alcoholwet sinds 1 juli 2021 Sinds 1 juli 2021 vervangt de Alcoholwet de Drank- en Horecawet en zijn er nieuwe regels: Supermarkten, slijterijen en webwinkels mogen maximaal 25% korting geven op alcoholische dranken. Mensen die alcohol online bestellen, moeten hun leeftijd aangeven.

Heb ik een drankvergunning nodig?

Online alcohol verkopen mag, maar controleer altijd eerst in jouw gemeente of er bijzondere regels zijn. In Nederland heb je voor het online verkopen van bier, wijn en port & sherry (psv) geen vergunning nodig. Om sterke dranken te verkopen (die meer dan 15% alcohol bevatten), heb je wel een slijterijvergunning nodig.

Waarom alcohol verbieden?

Omdat je lichaam en je hersenen nog in ontwikkeling zijn, is alcohol drinken heel schadelijk. Daarom is het verboden om alcohol te kopen. De verkoop van alcoholhoudende dranken, door onder andere supermarkten en kroegen, aan jongeren onder de 18 jaar is verboden.

Waarom is de Alcoholwet veranderd van 16 naar 18 jaar?

De wet is aangepast omdat de gezondheidsrisico’s van alcohol voor jongeren erg groot zijn. De leeftijdsgrens kan ook helpen om overlast door alcoholgebruik van jongeren te voorkomen. Mensen die voor hun werk alcohol schenken of verkopen moeten goed opletten voor wie de drank bedoeld is.

Wat is de Horecawet?

De Drank- en Horecawet is bedoeld om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten gebeuren. De wet richt zich met name op de verkopers (verstrekkers) van alcohol in horeca (hotel, restaurant en café), sportkantines, slijterijen en winkels.

Kan je zomaar drank verkopen?

Drank- en horecavergunning U mag drank met minder dan 15% alcohol (of sherry en port) verkopen. U heeft daarvoor geen drank- en horecavergunning of slijterijvergunning nodig. Groothandels moeten een slijterijvergunning hebben als ze alcoholische drank aan particulieren verkopen.

Hoeveel kost een alcohol vergunning?

De kosten bedragen voor: Aanvragen vergunning: € 459,55. Wijziging vergunning door bouwtechnische veranderingen of verandering ondernemingsvorm: € 165,50. Toevoegen leidinggevende(n): € 165,50.

Waarom is de alcohol grens verhoogd?

Verder wijzen verschillende studies uit dat studenten sinds 1988 aanzienlijk minder vaak zijn betrokken bij ongelukken waarbij alcohol een rol speelt. Andere onderzoeken laten zelfs zien dat jongeren ook minder vaak onbeschermde seks hebben en zelfmoord plegen sinds de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol.

Waarom geen alcohol vanaf 16 jaar?

Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 is extra riskant omdat: Alcohol schadelijk is voor het lichaam en de ontwikkeling van de hersenen. Diverse organen zijn op je 18e nog in ontwikkeling. Zo ontwikkelen je hersenen zich tot hun 24e.

Related Posts