Wat zet je in de conclusie van een essay?

Wat zet je in de conclusie van een essay?

In de conclusie van je essay toon je aan dat je stelling, jouw standpunt ofwel thesis statement, steekhoudend is. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt. Je geeft hiermee antwoord op de vraag: ‘En dus? ‘

Hoe moet je een conclusie beginnen?

De conclusie begint met een samenvatting van de hoofdvraag of probleemstelling. Vervolgens leg je de conclusies en bevindingen uit die je in je scriptie hebt beschreven. Tenslotte beantwoord je de hoofdvraag en leg je uit door hoe je tot deze conclusie bent gekomen.

Hoe begin je conclusie betoog?

Een conclusie is het gebruikelijkst: de stelling wordt herhaald en de belangrijkste argumenten worden in andere bewoordingen nogmaals gegeven. Voeg geen nieuwe argumenten meer toe! Een samenvatting geeft ook in andere bewoordingen weer wat je hebt verteld, oftewel de stelling en de belangrijkste argumenten.

Hoe begin je met een weerlegging?

Weerleggen van argumenten

 • omschrijf het argument dat je aanvalt.
 • vertel waarom dat argument onjuist of onvolledig is en/of.
 • voer een zelf gevonden tegenargument aan.

Wat moet er allemaal in een conclusie?

In de conclusie geef je een samenvatting van je onderzoek en beantwoord je de onderzoeksvragen die centraal stonden in je scriptie. Een conclusie is meestal beschrijvend en observerend. De verklaring en interpretatie van de resultaten van je onderzoek komt pas aan de orde in de discussie.

Hoe schrijf je een conclusie voorbeeld?

Eisen conclusie van kwalitatief onderzoek

 • de conclusie is in een unieke en lopende tekst geschreven.
 • de conclusie dient maximaal uit 400 woorden te bestaan.
 • er worden geen nieuwe informatie of feiten aangedragen.
 • de conclusie is gerelateerd aan het theoretisch kader.
 • de conclusie is objectief en bevat geen interpretaties.

Hoe herken je een conclusie?

Vaak staat het woordje ‘dus’ bij een conclusie. Een conclusie trekken gebeurt meestal aan het einde van de tekst, maar het kan ook aan het begin van de tekst. De uitspraak en de conclusie kan binnen één zin staan, maar ook binnen meerdere zinnen. Het is al laat (uitspraak), dus moet Jippe naar bed (conclusie).

Hoe schrijf je een conclusie van een werkstuk?

In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag op basis van de resultaten van je onderzoek. In de conclusie mag nooit nieuwe informatie gepresenteerd worden. Daarnaast mag je in de conclusie alleen puur observeren en nog niet interpreteren. Het interpreteren van de resultaten komt pas aan bod in de discussie.

Hoe schrijf je een slot van een betoog?

Inleiding (Kop) Je vertelt waarom het relevant is om het hier nu over te hebben in plaats van over een ander onderwerp. Zo is het voor de lezer logisch wanneer je de stelling introduceert. Nadat je de stelling expliciet genoemd hebt, vertel je aan de lezer wat jouw standpunt is.

Hoe presenteer je een betoog?

Bij het betoog moet je alle kanten van het onderwerp hebben bekeken. Eigenlijk mag het onderwerp geen verrassingen meer bevatten. Dan pas kun jij met jouw betoog beginnen en ben je klaar voor het debat….Opbouw betoog

 1. De binnenkomer of aandachtstrekker.
 2. Jouw stelling.
 3. Jouw argumenten die je duidelijk en kort noemt.

Hoe maak je een goede weerlegging?

Hoeveel argumenten moet ik aandragen? Geef op z’n minst 3 argumenten: 2 voor en een tegen die je vervolgens weerlegt. De meeste essays behandelen 5 argumenten, 3 voor en 2 tegen die weerlegd worden. Presenteer in ieder geval altijd meer argumenten voor dan tegenargumenten.

Hoe schrijf je een goed pleidooi?

5 tips voor het schrijven van een pleitnota

 1. De zaak op papier zetten. Het schrijven van een pleitnota kan een hele opgave zijn.
 2. Ken je publiek. Weet voor wie je de pleitnota schrijft.
 3. Houd de kop-romp-staartindeling aan.
 4. Duidelijk taalgebruik.
 5. Verlevendig de tekst met stijlmiddelen.
 6. Lees de pleitnota hardop voor.
 7. Meer weten?

Related Posts