Wat zijn de 5 Lean principes?

Wat zijn de 5 Lean principes?

De 5 principes van Lean Management

 • WAARDE: specificeer de toegevoegde waarde voor je klant.
 • WAARDESTROOM: definieer alle activiteiten van je proces.
 • FLOW: verwijder alle overbodige activiteiten.
 • PULL: zet je klant aan het stuur.
 • PDCA: streef naar perfectie.

Is Lean achterhaald?

In diverse organisaties wordt het nog niet toegepast, omdat deze organisaties het nog niet kennen of omdat de Lean experts en de belts het zich nog niet eigen hebben gemaakt. Het maken van een waardestroomanalyse op brown paper is eigenlijk een achterhaalde methode in een tijd waarin veel data beschikbaar is.

Wat zijn de nadelen van Lean?

Wat zijn de nadelen van Lean? De nadelen van Lean zijn onder andere dat het geen voorgeschreven methode biedt om de cultuur te veranderen en problemen in processen op te lossen. Iedere organisatie heeft een eigen cultuur waarbij er ook een eigen aanpak nodig is om Lean door te voeren. Je hebt dus altijd maatwerk nodig.

Wat wordt in de Lean filosofie bedoeld met verliezen of verspillingen?

De gedachte achter de Lean filosofie Het elimineren van verspilling langs hele waarde stromen in plaats van op geïsoleerde punten creëert processen die minder menselijke inspanning, minder ruimte, minder kapitaal en minder tijd vergen dan normaal.

Wat is een Lean werkwijze?

Lean is in het kort te omschrijven als: ‘Leren werken zonder verspillingen’. Lean is een denk- en werkwijze gericht op het continue verbeteren van bedrijfsprocessen. De filosofie is afkomstig uit de Japanse automobielindustrie en toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse cultuur in industrie, dienstverlening en bouw.

Wat is Lean en 5S?

5S een is een Lean-tool en een stappenplan voor een opgeruimde werkplek en om o.a. verspilling op de werkvloer tegen te gaan. Het zorgt voor overzicht, rust en structuur. De 5 letters S staan voor Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Stand houden.

Wat heeft Lean voor gevolgen voor de klant?

Bij Lean werken ligt de focus op verspilling tegengaan en meer waarde creëren voor de klant. Het is een manier van denken en werken voor het hele bedrijf en draait om het leveren van de producten en diensten waar een klant behoefte aan heeft.

Wat is het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een combinatie van twee methodieken waarmee je processen kan verbeteren. Lean richt zich op Just in Time, Build in Quality en respect voor medewerkers. Lean is een “bottum up” benadering. Six Sigma is vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit, verminderen van fouten op basis van data-analyse.

Waarom Lean niet werkt?

Het doel van lean wordt vaak gedefinieerd als verspillingen elimineren, maar dat is een zeer beperkte weergave van waar lean over gaat. Het gevaar is dat bedrijven die zich hier op blind staren – vaak vanuit het oogpunt van kostenreductie op de korte termijn – uiteindelijk helemaal niet beter gaan presteren.

Welke verspillingen Lean?

De 8 verspillingen van Lean

 • Verspilling 1: wachten. Wachten wordt veroorzaakt door een proces wat niet goed doorloopt.
 • Verspilling 2: overbewerking.
 • Verspilling 4: transport.
 • Verspilling 5: fouten.
 • Verspilling 6: overproductie.
 • Verspilling 7: beweging.
 • Verspilling 8: talent.

Wat zijn de 7 verspillingen?

Maar wat zijn nu precies de zeven verspillingen van Lean . Dit zijn ook wel de volgende: Transport, Inventory, Motion, Waiting, Over Processing, Over Production en Defects.

Wat kun je met Lean?

Met Lean ben je namelijk bezig met het ”slank” maken van je processen. Dit houdt in dat je bezig bent met het (zo veel mogelijk) elimineren van verspillingen in je bedrijfsprocessen. Verspillingen betekenen hier werkzaamheden binnen een proces die geen waarde voor de klant toevoegen.

Related Posts