Wat zijn de grootste vakbonden in Nederland?

Wat zijn de grootste vakbonden in Nederland?

Nederland kent een aantal vakcentrales die optreden als koepelorganisatie van de bij die centrale aangesloten vakbonden. De grootste vakcentrale is de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Andere centrales zijn het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de VCP (Vakcentrale voor Professionals, voorheen MHP).

Wat was de oorzaak dat er vakbonden ontstonden?

Eind 19-de eeuw werden landelijke vakbonden opgericht om de belangenbehartiging onder vakgenoten beter te organiseren. De typografen waren in 1866 de eersten. Binnen de vakbeweging ontstonden al gauw twee belangrijke stromingen aan de linkerkant: een socialistische en een anarchistische.

Hoe groot zijn de vakbonden?

Eind maart 2017 waren er in Nederland 1,7 miljoen vakbondsleden volgens de Statistiek Vakbewegingen. Dit is het laagst gemeten aantal sinds 1990. Leden van een vakbond kunnen werknemers zijn, maar ook zelfstandigen, werklozen of personen die niet behoren tot de beroepsbevolking.

Wat is de grootste vakbond?

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste. De FNV telt ruim 1 miljoen leden en bestond tot 2015 uit twintig vakbonden. Sindsdien is een aantal grote vakbonden, zoals FNV Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo FNV, gefuseerd tot één grote vakbeweging.

Welke grote vakbonden vakcentrales zijn er in Nederland?

De vakverenigingen voeren de loononderhandelingen met werkgevers(organisaties) en bieden hun leden individuele belangenbehartiging….Er zijn in Nederland drie vakcentrales:

 • Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
 • Vakcentrale voor Professionals (VCP)

Wat is een vakorganisatie?

Wat doet een vakbond? De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen. Die afspraken leggen wij vast in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). Een andere belangrijke taak is zorgen voor eerlijke wetten die met werken en inkomen te maken hebben.

Wat is een vakorganisatie of vakbond?

Een vakbond, vakvereniging, werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat is een organisatie die de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers behartigt.

Wat is een vakbondsbestuurder?

Wanneer je het opleidingstraject met succes hebt afgerond, ben je vakbondsbestuurder. Je bent dan samen met collega’s verantwoordelijk voor het vakbondswerk binnen een bepaalde sector. Samen met (kader)leden kom je op voor de belangen van alle werkenden binnen deze sector/branche.

Welke syndicaten zijn er?

Er bestaan drie verschillende vakbonden in België; ABVV, ACV en ACLVB. Ieder van deze vakbonden is verbonden met een politieke kleur die al dan niet verwijst naar een bepaalde politieke partij. Kiezen voor een bepaalde vakbond was in het verleden een politiek statement, maar vandaag de dag is dat minder het geval.

Tabel grootste vakbonden

Nummer Vakbond 2017
1 FNV 1.060.000
2 CNV 262.000
3 VCP 151.000
4 Overig 229.000

Wat is een vakbond en wat doet een vakbond?

Hoe en waarom is de vakbond ontstaan?

Waar houden vakbonden zich mee bezig?

De vakbond onderhandelt namens de leden met de werkgever of daarvoor aangewezen partij, zoals de werkgeversvereniging, over collectieve arbeidsvoorwaarden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden.

Welke grote vakbonden zijn er?

Wat is het voordeel van een vakbond?

Hieronder treft u een aantal aanvullende voordelen aan die vakbonden vaak bieden.

 • 1) Rechtshulp bij arbeidsgeschillen.
 • 2) Recht op kortingen.
 • 3) Hulp bij belastingaangifte.
 • 4) Gratis advies.
 • 5) Betrokken bij beslissingen.

Is de aansluiting bij een vakbond gratis?

De Hulpkas is gratis, maar aansluiten bij een vakbond geeft enkele extra voordelen die de Hulpkas niet aanbiedt. Tevens zijn de voordelen die wel te bekomen zijn bij een vakbond praktisch kosteloos door de gedeeltelijke terugbetaling van de premie.

Hoe noemde de eerste vakbond in België?

Gent, in de 19de eeuw de industriële metropool van Vlaanderen (textiel, metaal, havenbedrijf), is de bakermat van de Belgische vakbeweging. In 1857 werden er de eerste vakbonden – in de moderne betekenis van het woord – gesticht : de “Broederlijke Wevers” en de “Noodlijdende Broeders” (spinners).

Welke vakbonden zijn er allemaal?

Vakbonden in Nederland

 • ACOM.
 • CNV BKM.
 • CNV Dienstenbond.
 • CNV Jongeren.
 • CNV Kosterbond.
 • CNV Onderwijs.
 • CNV Publieke Zaak.
 • CNV Vakmensen (135.000 leden)

Related Posts