Wat zijn de verschillende soorten psychologen?

Wat zijn de verschillende soorten psychologen?

Los van alle verschillende werkvelden binnen de psychologie zijn er ook verschillende soorten psychologen. Sommige psychologen hebben een eigen praktijk, anderen werken bij instellingen. Sommige psychologen zijn BIG geregistreerd en anderen weer niet. Hieronder een kort overzicht van de verschillende soorten psychologen.

Wat is de reden van een goede psycholoog?

Dat is de reden dat je bepaalde fundamentele kenmerken en vaardigheden moet hebben om een goede psycholoog te zijn. Dat geldt voor elke specialiteit in dit vak. Volgens de medische ethische normen moet je als professionele psycholoog altijd respectvol, verantwoordelijk, eerlijk, oprecht, zorgzaam en competent zijn.

Wat is een psycholoog of psychologe?

Een psycholoog of psychologe is een professioneel deskundige in de psychologie; de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (denken, voelen en streven) en het gedrag van de mens. Er zijn heel wat verschillende ondercategorieën van psychologen.

Wat is een basispsycholoog?

Basispsycholoog. Nadat je de universitaire studie psychologie hebt afgerond ben je een basispsycholoog. Dit betekent dat je als psycholoog zelfstandig of onder supervisie behandelingen kan uitvoeren. Door extra opleidingen en cursussen te volgen kan iemand verschillende registraties en titels behalen.

Los van alle verschillende werkvelden binnen de psychologie zijn er ook verschillende soorten psychologen. Sommige psychologen hebben een eigen praktijk, anderen werken bij instellingen. Sommige psychologen zijn BIG geregistreerd en anderen weer niet. Hieronder een kort overzicht van de verschillende soorten psychologen.

Dat is de reden dat je bepaalde fundamentele kenmerken en vaardigheden moet hebben om een goede psycholoog te zijn. Dat geldt voor elke specialiteit in dit vak. Volgens de medische ethische normen moet je als professionele psycholoog altijd respectvol, verantwoordelijk, eerlijk, oprecht, zorgzaam en competent zijn.

Een psycholoog of psychologe is een professioneel deskundige in de psychologie; de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (denken, voelen en streven) en het gedrag van de mens. Er zijn heel wat verschillende ondercategorieën van psychologen.

Basispsycholoog. Nadat je de universitaire studie psychologie hebt afgerond ben je een basispsycholoog. Dit betekent dat je als psycholoog zelfstandig of onder supervisie behandelingen kan uitvoeren. Door extra opleidingen en cursussen te volgen kan iemand verschillende registraties en titels behalen.

Wat is de Opleiding Klinisch Psycholoog?

De specialisatieopleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar en bestaat uit een combinatie van praktijk en cursorisch onderwijs. Binnen de opleiding kan iemand zich differentiëren in volwassen & ouderen of kinderen & jeugdigen. Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog.

Wanneer mag je als GZ-psycholoog werkzaam zijn?

Als GZ-psycholoog mag je werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg. Je verricht zelf onderzoek en behandelt cliënten in de eerste- en tweedelijns psychologische hulpverlening. De titel GZ-psycholoog is in Nederland beschermd, omdat deze onder de registratie BIG valt.

Wat is een gz-psycholoog?

GZ-psycholoog. GZ-psycholoog staat voor gezondheidszorgpsycholoog en is een beschermde titel. Als GZ-psycholoog heb je na je studie nog een postdoctorale studie gevolgd. In Nederland zijn er zes regionale opleidingsinstellingen waar de opleiding tot GZ-psycholoog wordt gegeven, o.a. bij RINO.

Wat zijn de behandelvormen van psychotherapie?

Therapievormen. Vaktherapie. Mindfulness. Runningtherapie. Psychotherapie. Schematherapie. Cognitieve gedragstherapie. Systeemtherapie. Acceptance and Commitment Therapy.

Waarom gaan we naar de psycholoog gaan?

Naar de psycholoog gaan kan ons bijvoorbeeld helpen te begrijpen waarom we zijn zoals we zijn of waarom dezelfde dingen altijd met ons gebeuren. Het kan zijn dat je een ‘formele’ uitleg van je gevoelens nodig hebt om ermee om te gaan. 3. Een psycholoog zal je niet beoordelen.

Wat is het verschil tussen psycholoog en psychotherapeut?

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en een psychotherapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd.

Wat is de sociale psychologie?

Meer specifiek gezien, richt de sociale psychologie zich op de wetenschappelijke studie van hoe het gedrag, de gedachten en de gevoelens van mensen worden beïnvloed door de werkelijke, ingebeelde of impliciete aanwezigheid van andere mensen (Allport, 1985).

Wat is de BIG registratie van de psycholoog?

Er zijn vier soorten BIG-registraties voor de psycholoog, namelijk voor de gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychotherapeut. Deze zullen nader worden toegelicht bij GZ-psycholoog. Met deze registratie kan een psycholoog zijn/haar deskundigheid aantonen.

Wat is de tijd van de psychologie?

Dit is een tijdlijn van de psychologie. De studie van menselijke gedragingen en belevingen is al oud. Griekse filosofen zoals Aristoteles, Socrates en Plato debatteerden al over motieven voor het menselijk handelen en over wat zich in het brein afspeelt. Het gestructureerd wetenschappelijk bedrijf ‘psychologie’ is pas eind 19e eeuw ontstaan.

Related Posts