Wat zijn de voordelen van een VOF als rechtsvorm?

Wat zijn de voordelen van een VOF als rechtsvorm?

Het eerste voordeel van een vof is het gemak. Er bestaat maar één verplichting: je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel. Je hoeft niet te beschikken over een minimum kapitaal, en je hoeft ook niet naar de notaris. En dat is niet het enige pluspunt.

Waarom een VOF ipv bv?

De Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Besloten Vennootschap (BV) zijn twee rechtsvormen waarmee je een bedrijf kan uitoefenen en dus winst kan maken. In het algemeen, een VOF is een eenvoudiger, goedkoper en flexibeler vorm om samen te ondernemen. De BV is formeler en duurder.

Wat zijn de voordelen van een vennootschap?

In een vennootschap betaal je minder belastingen dan in de hoogste schijf van een eenmanszaak. Daar staat tegenover dat een vennootschap meer kosten met zich meebrengt. Je boekhouder kan jou zeker vertellen vanaf welke nettowinst een vennootschap voor jou interessant wordt.

Wat is een vennootschapsbelasting?

Als zaakvoerder van de vennootschap keer je een loon uit aan jezelf. Dat loon wordt belast in de personenbelasting, zoals bij een eenmanszaak. Maar de rest van je winst valt onder de vennootschapsbelasting. En dat tarief ligt lager: slechts 25%.

Wat is een vennootschap onder firma?

Een vennootschap onder firma is een bedrijf dat is opgericht door meerdere ondernemers. Afgekort wordt het ook wel een vof genoemd. Alle ondernemers of vennoten brengen iets in. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen. Er is geen minimum kapitaal nodig voor de oprichting van een vennootschap onder firma.

Wanneer stapt een vennoot uit de vof?

Als één vennoot uit de vof stapt, betekent dat onvermijdelijk de ontbinding van het vennootschap, tenzij er een zogenaamd verblijvingsbeding werd opgenomen in de statuten. Is dat zo, dan kan de vof verdergezet worden door de overblijvende vennoten. Vrijwillige ontbinding kan gebeuren via een onderhandse akte, zonder tussenkomst van een notaris.

In een vennootschap betaal je minder belastingen dan in de hoogste schijf van een eenmanszaak. Daar staat tegenover dat een vennootschap meer kosten met zich meebrengt. Je boekhouder kan jou zeker vertellen vanaf welke nettowinst een vennootschap voor jou interessant wordt.

Als zaakvoerder van de vennootschap keer je een loon uit aan jezelf. Dat loon wordt belast in de personenbelasting, zoals bij een eenmanszaak. Maar de rest van je winst valt onder de vennootschapsbelasting. En dat tarief ligt lager: slechts 25%.

Een vennootschap onder firma is een bedrijf dat is opgericht door meerdere ondernemers. Afgekort wordt het ook wel een vof genoemd. Alle ondernemers of vennoten brengen iets in. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen. Er is geen minimum kapitaal nodig voor de oprichting van een vennootschap onder firma.

Als één vennoot uit de vof stapt, betekent dat onvermijdelijk de ontbinding van het vennootschap, tenzij er een zogenaamd verblijvingsbeding werd opgenomen in de statuten. Is dat zo, dan kan de vof verdergezet worden door de overblijvende vennoten. Vrijwillige ontbinding kan gebeuren via een onderhandse akte, zonder tussenkomst van een notaris.

Related Posts