Welk deel ontbreekt bij de cellen van de zeeslak?

Welk deel ontbreekt bij de cellen van de zeeslak?

Welk deel ontbreekt bij de cellen van de zeeslak? In celkernen van de zeeslak bevindt zich een gen dat nodig is voor het produceren van glucose. Dit gen is gelijk aan een gen van de algen die de slakken in het begin van hun leven eten.

Welke reactie hoort bij het vastleggen van energie op celniveau?

Chemisch gezien is koolstofassimilatie het vastleggen van koolstofdioxide in de vorm van een koolhydraat met behulp van een energiebron. In het geval van zonlicht als energiebron spreken we over fotosynthese.

Welk deel van de plant zorgt voor transport water en voedsel?

De houtvaten transporteren water en voedings- stoffen van de wortel naar de bovengrondse delen. De zeefvaten vervoeren suikers en voedingselementen van het blad naar de overige delen van de plant waaronder groeipunten, bloemknoppen en vruchten. Houtvaten en zeefvaten voeden dus alle plantendelen.

Welke Stofwisselingen zijn er?

Er zijn twee soorten stofwisselingsprocessen: Brandstof-stofwisseling of de energiestofwisseling of de dissimilatie ook wel katabolisme genoemd. Door de afbraak (oxydatie of verbranding) van brandstoffen worden voor de cel bruikbare energierijke verbindingen (ATP) gevormd.

Wat is metabolisme biologie?

Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός metabolismos = verandering of omzetting) is het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen. Enzymen spelen bij deze omzettingen een centrale rol.

Welke cellen heeft een zeeslak?

Pierce benadrukt dat deze groene zeeslak zich onderscheidt van microben. De microben nemen namelijk hele cellen, terwijl de slak enkel de fotosynthesedeeltjes uit de algen die hij eet, overneemt. Eén maaltijd algen met de benodigde cellen is genoeg voor een heel slakkenleven (ongeveer één jaar).

Hoe heet de vloeistof in de cel?

In de cel bevindt zich een vloeistof, cytoplasma genoemd, waarin alle celonderdelen liggen. Het cytoplasma is een waterige oplossing van eiwitten, mineralen en suikers, die het inwendige van de cel beschermt.

Welke organen zijn betrokken bij de stofwisseling?

Stofwisseling en hormonen Hormonen worden door klieren in ons lichaam gemaakt. Eén van die klieren is de alvleesklier. Naast alvleeskliersappen die bij de spijsvertering gebruikt worden, maakt deze klier dus ook hormonen. Deze hormonen spelen een rol bji de stofwisseling van glucose.

Welk deel blad zorgt voor transport water?

Houtvaten vervoeren water en mineralen naar de bladeren, bastvaten transporteren glucose naar de wortels. Ook op Bioplek.org is veel informatie te vinden over het transportsysteem in de plant. Watermoleculen in de houtvaten van de boom of plant zitten met een kracht die we cohesie noemen aan elkaar vast.

Welk deel blad zorgt voor transport?

Houtvaten (xyleem) vervoeren water en mineralen naar de bladeren, bastvaten (floëem) transporteren glucose naar de wortels. Een ezelsbruggetje om dit te onthouden is dat de bastvaten naar beneden gaan, terwijl de houtvaten omhoog gaan. De houtvaten bestaan uit verschillende houtcellen die bovenop elkaar zijn gestapeld.

Related Posts