Welk volk leefde in Nieuw Spanje?

Welk volk leefde in Nieuw Spanje?

Vrijwel alle onderkoningen waren peninsulares. De tweede groep werd gevormd door de creolen (criollos), of Amerikaanse Spanjaarden. Dit waren afstammelingen van kolonisten en conquistadores.

Wat betekent Encomendero?

Spaanse leenman, hij mocht belastingen heffen en de indianen enkele dagen per week voor zich laten werken.

Welk volk domineerde Spanje in de middeleeuwen?

De Visigoten waren vanaf 418 in Spanje dominant aan de macht. Hun hoofdstad was aanvankelijk Toulouse (Tolosa) in het huidige Zuid-Frankrijk, maar door de Visigotische nederlaag tegen de Franken in de Slag bij Vouillé (507) werd deze verplaatst naar Toledo (Toletum) in Zuid-Spanje.

Wat is Hacienda?

haciënda. landgoed in Latijns-Amerika. groot landgoed in Latijns-Amerika, vaak een veeteeltbedrijf of een landbouwbedrijf; ook: het huis van het landgoed.

Wat betekent encomienda systeem?

De encomienda (Vertaling: toevertrouwsel, geschenk of toewijzing) was een systeem in Spaans-Amerika waarbij de lokale inheemse inwoners verplicht moesten werken op de lokale plantages en in de mijnen.

Wie zijn de stichters van Spanje?

Feniciërs, Grieken en Keltiberiërs Chr. was de Fenicische. Vanuit hun belangrijkste havens Tyrus en Sidon stichtten zij o.a. de kolonie Gades. Deze Feniciërs gaven, volgens de meest geaccepteerde theorie, de naam Spanje aan dit schiereiland.

Welke twee partijen streden in de jaren 1820 1823 in Spanje tegen elkaar?

Op 7 april 1823 trok het Franse leger Spanje binnen. Riego nam het bevel over het Derde Leger op zich, en verzette zich zowel tegen de binnenvallende troepen als tegen hun plaatselijke aanhangers.

Welke landen hoorden bij de kolonie van Spanje?

Amerika

  • Onderkoninkrijk Nieuw-Spanje (1521-1821), bestaande uit: Mexico veroverd in 1521, verloren in 1821. Opper-Californië/Nieuw-Californië (1769-1821) Texas (tot 1821)
  • Onderkoninkrijk Peru (1542-1824), bestaande uit: Peru veroverd in 1532, verloren in 1821. Bolivia (tot 1825) Chili (tot 1810/1817)

Wat betekende de Encomiendas voor de inheemse bevolking?

Wie waren de eerste bewoners van Spanje?

De eerste bekende beschaving die zich vestigde in het gebied van het huidige Andalusië aan het eind van de Bronstijd rond het jaar 1000 v. Chr. was de Fenicische. Vanuit hun belangrijkste havens Tyrus en Sidon stichtten zij o.a. de kolonie Gades.

Related Posts