Welke 3 beslissingen kan de officier van justitie nemen?

Welke 3 beslissingen kan de officier van justitie nemen?

De officier van justitie beslist wat er met een zaak gebeurt. Er zijn 3 uitkomsten: 1. de rechter beslist over de straf die de verdachte krijgt, 2. de officier van justitie bepaalt zelf de straf of 3. de verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot).

Welke Rechtspraken zijn er in Nederland?

De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm. De kantonrechter behandelt onder meer lichte strafzaken en civiele zaken tot een bedrag van € 25.000.

Welke zittingen zijn niet openbaar?

Openbaar of achter gesloten deuren Uitzonderingen zijn: zittingen van familiezaken (zoals echtscheidingszaken); belastingzaken; strafzaken tegen minderjarigen.

Wat is de rol van een advocaat generaal?

Wat is een advocaat-generaal (AG)? Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) bij een gerechtshof. Zijn taak komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. Bij de Hoge Raad: adviseur van de Hoge Raad.

Welke 3 opties zijn er bij de uitspraak?

De beslissing wordt uitspraak of vonnis genoemd….Er zijn 3 hoofdstraffen:

  • Celstraf: de dader gaat de cel in.
  • Geldstraf: de dader moet een boete betalen.
  • Taakstraf: de dader moet een bepaald aantal uren onbetaald werk verrichten.

Hoe lang duurt een pro formazitting?

In deze zitting zal de officier van justitie de rechter vragen de verdachte aan te houden om het onderzoek te kunnen afronden. Meestal zal de rechter dit verzoek honoreren en de terechtzitting voor maximaal drie maanden uitstellen. Dit geeft het openbaar ministerie de gelegenheid het onderzoek af te ronden.

Waarom zijn sommige rechtszaken niet openbaar?

Vonnissen zijn in beginsel openbaar, tenzij de griffier meent dat verstrekking van het vonnis wegens de bescherming van de zwaarwegende belangen van derden, waaronder de belangen van partijen, achterwege moet blijven. In dat geval verstrekt hij een geanonimiseerd afschrift van het vonnis.

Waar kan ik zien wanneer mijn rechtszaak is?

Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Paginas/Zittingsroosters.aspx).

Hoeveel verdien je als advocaat-generaal?

Als Advocaat-Generaal verdien je ongeveer tussen de €6644 en de €7291 bruto per maand. Dit is afhankelijk van je ervaring en het ressort waarvoor je werkzaam bent. Ben je plaatsvervangend Hoofdadvocaat-Generaal dan ligt je salaris tussen de €6644 en €7757 bruto per maand.

Hoeveel advocaten-generaal zijn er?

Advocaat-generaal in Nederland In Nederland zijn er twee verschillende soorten advocaten-generaal, die een totaal andere taak hebben.

Related Posts