Welke familieleden zijn uitgezonderd van het EU inreisverbod?

Welke familieleden zijn uitgezonderd van het EU inreisverbod?

Familieleden die zijn uitgezonderd van het EU-inreisverbod zijn:

  • de persoon met wie u getrouwd bent (echtgenoot);
  • uw partner met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
  • uw (klein)kinderen of die van uw echtgenoot of geregistreerd partner:

Hebben kinderen een visum nodig?

Een (reis)visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht. Ook een kind heeft een visum nodig, boven op zijn Kids-ID. De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen tot 12 jaar. Ze geldt als officieel reisdocument in de meeste Europese landen en voor enkele niet-Europese landen.

Wat is EU inreisverbod?

Nederland inreizen en het Europees inreisverbod voor reizigers uit landen buiten de EU. Er is een EU-inreisverbod voor reizigers van buiten de EU/Schengen.

Hoe kan ik mijn broer naar Nederland brengen?

Als u Nederlander bent of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft, kunt u uw familie naar Nederland halen. Bijvoorbeeld uw buitenlandse partner of uw kinderen. Dit heet ‘gezinshereniging’. Er gelden wel voorwaarden om een verblijfsvergunning voor uw familielid te krijgen.

Kan je reizen met oranje kaart?

Dit attest is ook gekend als de ‘oranje kaart’. De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten. De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

Kan ik reizen met attest van Immatriculatie?

Heb je enkel een attest van immatriculatie? Dan kan je niet reizen. Tenzij je in de procedure gezinshereniging zit en in aanmerking komt voor een terugkeervisum.

Kan ik werken met attest van Immatriculatie?

Afschaffing arbeidskaart C Er werden ook enkele inhoudelijke wijzigingen ingevoerd: Familieleden van Belgen en Unieburgers kunnen voortaan werken van zodra zij een bijlage 19ter hebben. Zij moeten dus niet langer in het bezit zijn van een attest van immatriculatie om te mogen werken.

Related Posts