Welke rechten heeft een auteur?

Welke rechten heeft een auteur?

Welke rechten verleent het auteursrecht?

 • Reproductierecht.
 • Recht van mededeling aan het publiek.
 • Uitleen- en verhuurrecht.
 • Distributierecht.
 • Volgrecht van beeldende kunstenaars.
 • Divulgatierecht.
 • Vaderschapsrecht.
 • Recht op eerbied voor het werk (integriteitsrecht)

Hoe claim je copyright?

Dat kunt u bijvoorbeeld zo doen: Zet op of bij uw werk een © (copyright teken) met uw naam en datum. U kunt een exemplaar of foto van uw werk aangetekend aan uzelf sturen.

Hoe maak je kenbaar dat je werk auteursrechtelijk beschermd is?

Voorwaarden voor de auteursrechtelijke bescherming van een werk

 1. Het werk moet een materiële en concrete vorm hebben.
 2. Het werk moet origineel zijn: de uitdrukking van de intellectuele inspanning van de maker.
 3. Officiële publicaties van de overheid zoals wetten, decreten.

Welke rechten heeft iemand die het auteursrecht van iets bezit?

Degene die het auteursrecht krijgt overgedragen of erft, is vanaf dat moment de nieuwe ‘auteursrechthebbende’ op het werk. Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve rechten: het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen.

Wat is het reproductierecht?

Het reproductierecht is een auteursrecht voor de reproductie van een bestaand werk op verschillende type dragers. Bijvoorbeeld papieren dragers (boek, brochure, flyer enz.), internetpagina’s, televisiebeelden, merchandising, enz.

Wat is de auteur?

Het begrip auteur heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die iets geschreven heeft. iemand die een bepaald boek of een bepaalde tekst geschreven heeft; schrijver. 2) beroepsschrijver of amateurschrijver.

Wat kost een copyright?

Auteursrecht krijgt u zonder kosten en de bescherming geldt wereldwijd. Datumregistratie (via i-DEPOT of notarisakte) kan als bewijsstuk dienen om aan te tonen wat u op een bepaalde datum in handen had.

Welke originele werken worden beschermd door auteursrechten?

Het auteursrecht kan immers elke schepping van de menselijke geest beschermen, uitgedrukt in een literaire of artistieke taal; dat omvat grafische, picturale, cinematografische, fotografische, muzikale, sculpturale of andere expressievormen.

Hoe weet je of iets auteursrechtelijk beschermd is?

Niets waardoor je definitief kunt weten of er auteursrecht op rust of niet. Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na het overlijden van de maker of als een rechtspersoon de auteursrechthebbende is tot 70 jaar na eerste openbaarmaking. Verder rust er auteursrecht op alle werken die voldoende creatief zijn.

Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk?

Een werk wordt beschermd door het auteursrecht, op voorwaarde dat: het werk het resultaat is van een creatieve activiteit; het werk uitgedrukt is in een concrete vorm; het werk origineel is.

Hoe moet je de auteursrechten regelen als je werk van een ander wilt gebruiken?

Alleen de maker mag het auteursrechtelijk beschermde werk vrij gebruiken. Als iemand anders de tekening, tekst of foto wil gebruiken, dan moet hij de maker om toestemming vragen. Voor die toestemming moet meestal betaald worden. Auteursrecht ontstaat automatisch – en dus gratis – simpelweg door het werk te maken.

Hoe werkt het portretrecht?

Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde ‘portretrecht’. Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat. Het portretrecht geldt ook voor andere soorten afbeeldingen, zoals tekeningen en schilderijen.

Hoe bescherm ik mijn auteursrechten?

1. Leg het ontstaan van je documenten vast

 • Toon dat je jouw auteursrecht serieus neemt. Vermeld op je site een © en geef aan wat wel en niet toegestaan is en hoe je met overtredingen omgaat.
 • Bescherm een term met een domeinnaam.
 • Bescherm een term of idee met een iDepot.

Related Posts