Welke vakken heb je bij C&M?

Welke vakken heb je bij C&M?

Verplichte vakken binnen je profiel C&M: Geschiedenis en een moderne vreemde taal. E&M: Wiskunde A of Wiskunde B, Economie en Geschiedenis. N&G: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde. N: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde.

Welk profiel wordt het meest gekozen?

Economie en maatschappij is het meest gevolgde profiel door havo-geslaagden, zowel door jongens als meisjes. Daarna volgt het profiel Natuur en gezondheid, dit profiel wordt door meer meisjes dan jongens gekozen. Natuur en techniek wordt juist vaker door jongens gevolgd.

Welk vakkenpakket is het moeilijkst?

Onder vwo-leerlingen ligt het aantal spijtoptanten het hoogst onder leerlingen met economie 1. Van hen zegt 15% spijt te hebben van de keuze van dat vak. Net als op de havo heeft 15% van de vwo-leerlingen spijt van de keuze van scheikunde.

Wat is het moeilijkste profiel?

Wat is het meest gekozen profiel vwo?

Op het vwo was een combinatie van de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid met 36 procent het meest gekozen profiel.

Wat zijn de Profielkeuzes?

Er zijn vier profielen waar je uit kan kiezen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, en Natuur en Techniek. Om de beste profielkeuze te maken, zal je moeten kijken naar welke onderwerpen en vakken jou het meest interesseren en in welke vakken jij goed bent.

Welke vakken verplicht vwo?

Iedere vwo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

  • Nederlandse taal en literatuur;
  • Engelse taal en literatuur;
  • rekenen;
  • maatschappijleer;
  • culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming;
  • lichamelijke opvoeding;
  • 2e vreemde taal bij vwo.

Is verkeersles verplicht?

Verplichte vakken rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting; kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid; bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Wat is het moeilijkste profiel vwo?

Related Posts