Welke vaste stof lost op in water?

Welke vaste stof lost op in water?

Om te weten waarom ureum, zout en suiker goed in water oplossen, moet je iets weten van de elektrische ladingsverdeling in een watermolecuul en andere moleculen. Stoffen die goed in water kunnen oplossen heten polaire stoffen of hydrofiele stoffen (hydro = water, fiel = houden van).

Stoffen die goed in water kunnen oplossen heten polaire stoffen of hydrofiele stoffen (hydro = water, fiel = houden van). Stoffen die slecht in water oplossen zijn apolair, hydrofoob of lipofiel (drie woorden voor hetzelfde begrip; foob = afkeer of angst hebben van, lipo = vetachtig).

Wat zijn de verschillen tussen vaste stoffen en vloeistoffen?

Vaste stoffen, vloeibare stoffen en gassen verschillen van elkaar, daar hun atomen of moleculen verschillend geschikt zijn qua dichtheid. In vaste stoffen zijn moleculen (atomen) stevig aan elkaar gebonden, de stof is vast In vloeistoffen zijn de bindingen tussen atomen of moleculen losser, zodat ze makkelijker kunnen bewegen

Wat is de oplosbaarheid van een stof?

Oplosbaarheid is een eigenschap van een stof. De oplosbaarheid geeft aan hoe goed een stof kan oplossen in een ander stof. De stof waarin wordt opgelost heeft het oplosmiddel. Bij de oplosbaarheid kijk je naar de maximale hoeveelheid stof die je kunt oplossen in een oplosmiddel.

Wat zijn vaste stoffen?

In vaste stoffen zijn moleculen (atomen) stevig aan elkaar gebonden, de stof is vast. In vloeistoffen zijn de bindingen tussen atomen of moleculen losser, zodat ze makkelijker kunnen bewegen. In gassen zijn de bindingen zeer zwak en kunnen de atomen of moleculen in alle richtingen bewegen.

Wat is een gasvormige stof?

In principe kan bijna iedere stof vast, vloeibaar of gasvormig zijn. Dit hangt af van de warmte of kou, waarmee de stof omgeven wordt c.q. omgevingsvariabelen. Indien vaste stoffen verhit worden, smelten ze en worden ze vloeibaar. Vloeistoffen kunnen aan de kook worden gebracht en kunnen dan tot gasvorming overgaan.

Related Posts