Welke voornaamwoorden zijn er allemaal?

Welke voornaamwoorden zijn er allemaal?

Overzicht: soorten voornaamwoorden

Soort voornaamwoord Verwijst naar… Voorbeelden
Vragend voornaamwoord Een vraagzin wie, wat, welke
Onbepaald voornaamwoord Iets onbepaalds het, men, (n)iemand, (n)iets, alles, iedereen, enig, elk, zeker, menig, wat

Welke onbepaalde voornaamwoorden zijn er?

Voorbeelden van onbepaalde voornaamwoorden zijn alles, andere(n), elk, ieder, iedereen, iemand, iets.

Wat zijn de verschillende voornaamwoorden?

Er zijn veel verschillende voornaamwoorden, namelijk: persoonlijke, bezittelijke, wederkerende, wederkerige, aanwijzende, betrekkelijke, vragende en onbepaalde voornaamwoorden.

Wat is een betrekkelijk voornaamwoord?

betrekkelijk voornaamwoord : ‘Freya, die in groep 5 zit, leest al Harry Potter-boeken.’. bezittelijk voornaamwoord: ‘ Onze hond kan allerlei kunstjes.’. onbepaald voornaamwoord: ‘ Alle aanwezigen kregen een cadeautje.’. persoonlijk voornaamwoord: ‘Ben ik nou zo slim, of zijn jullie zo dom?’.

Wat zijn de voornaamwoorden van een onderzoek?

Voornaamwoorden komen dus in feite ‘in de plaats van’ een zelfstandig naamwoord. Ze hebben zelf niet echt betekenis; ze verwijzen naar woorden die wél betekenis hebben. Als je bijvoorbeeld schrijft over een onderzoek, kun je de voornaamwoorden het, dit of dat gebruiken om naar het woord onderzoek te verwijzen: ‘ Het is vorig jaar begonnen’

Wat is een voornaamwoord voor levende wezens?

Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet

Related Posts