Wie betaalt vakantiegeld uitzendkracht?

Wie betaalt vakantiegeld uitzendkracht?

Vakantiegeld Arbeider De betaling gebeurt via overschrijving door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) tussen 2 mei en 30 juni, dit zowel voor vaste werknemers als voor uitzendkrachten.

Wat moet je doen als je werkgever geen vakantiegeld?

De werkgever is verplicht het vakantiegeld in de afgesproken maand uit te betalen. Als het vakantiegeld niet op tijd wordt betaald, is deze vordering opeisbaar. Dit betekent dat de werknemer juridische stappen kan ondernemen om het vakantiegeld te vorderen. Er wordt dan een loonvorderingsprocedure opgestart.

Wanneer heeft u recht op het vakantiegeld?

U heeft recht op het vakantiegeld als u, op 1 mei van het kalenderjaar, voldoet aan volgende voorwaarden: U bent minstens 60 jaar; Uw rustpensioen als ambtenaar en eventuele andere pensioenen en gelijkaardige uitkeringen uit binnen- of buitenland bedragen samen maximaal 2 350,35 EUR bruto voor de maand mei;

Wat is het totale vakantiegeld in mei 2020?

Het totale vakantiegeld bedraagt dus 545,48 EUR + 161,84 EUR = 707,32 EUR. Het totaalbedrag van 707,32 EUR is lager dan 1 080,16 EUR (volledig vakantiegeld) en moeten we dus niet beperken. Scenario 2. Het rustpensioen als werknemer aan gezinsbedrag bedraagt 845,50 EUR in mei 2020.

Wat is vakantiegeld voor arbeiders in België?

Bedienden en ambtenaren ontvangen vakantiegeld van hun werkgever. Voor arbeiders is vakantiegeld anders geregeld. Hun werkgever betaalt een sociale bijdrage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Vervolgens verdeelt de RJV deze over de verschillende vakantiekassen in België. De arbeider krijgt zijn vakantiegeld via de RJV

Heeft iedereen recht op vakantiegeld?

Iedereen die werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld is minimaal 8% van je wat je bruto in een jaar hebt verdiend. Meestal krijg je het vakantiegeld in mei of juni op je rekening.

Hoe is bepaald dat de flexkracht een feestdag heeft?

Wettelijke feestdagen uitzendkracht Uitzendkrachten hebben recht op een vrije dag tijdens de wettelijke feestdagen. Een voorwaarde hierbij is dat de uitzendkracht de voorgaande 13 weken ten minste 7 keer heeft gewerkt op weekdag waarop de feestdag val.

Hoe kan ik zien hoeveel vakantiegeld ik krijg?

Hoeveel vakantiegeld krijg je? Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar.

Heb ik als interim recht op vakantiegeld?

Werken als interim en vakantie. Als interimmer heb je recht op betaald verlof, vakantiegeld en moeten je feestdagen correct uitbetaald worden. Ontdek hier waar je recht op hebt!

Wie betaalt vakantie?

Bedienden en ambtenaren ontvangen vakantiegeld van hun werkgever. Voor arbeiders is vakantiegeld anders geregeld. Hun werkgever betaalt een sociale bijdrage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Waar is vakantiegeld op gebaseerd?

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik 2021?

Je vakantiegeld is minimaal 8% van je brutosalaris tussen 1 juni 2020 en 1 juni 2021. Dit krijg je bovenop je brutosalaris. Goed om te weten: onder andere winstuitkering, eindejaarsuitkering en overwerkuren tellen niet mee voor het vakantiegeld (tenzij anders vermeld in je CAO).

Related Posts