Wie heeft er nadeel van deflatie?

Wie heeft er nadeel van deflatie?

Als aankopen uitgesteld worden, heeft dat grote gevolgen voor de economie. Er ontstaat namelijk een negatieve spiraal: winkels verkopen minder, waardoor zij minder afnemen bij de fabrikant. De fabrikant kan minder produceren en heeft minder werknemers nodig.

Wat is vaak het gevaar van deflatie?

Hoewel deflatie op de korte termijn een stijging van de koopkracht betekent, kan het op de middellange termijn zeer schadelijke gevolgen hebben, omdat het de winstgevendheid van bedrijven aantast: zowel huishoudens als bedrijven zullen consumptie en investeringen uitstellen.

Waarom is deflatie niet goed?

Wat zegt inflatie over de economie?

Als je inkomen stijgt en de prijzen gelijk blijven, stijgt de koopkracht van het inkomen. Je kunt dan meer producten kopen met je inkomen. Bij inflatie worden producten duurder. Als je inkomen minder snel stijgt dan deze inflatie kun je met je inkomen minder producten kopen en dus daalt je koopkracht.

Wat is een positief voordeel van deflatie?

Een positief voordeel van deflatie is dat de concurrentiepositie van een land erop vooruit kan gaan, dit als gevolg van lagere prijzen ten opzichte van de buurlanden. Inflatie zorgt voor een stijging van het prijspeil. Deflatie doet net het tegenovergestelde. / Bron: Geralt, Pixabay

Waarom is deflatie zeer nadelig?

Deflatie is dus zeer nadelig voor mensen die schulden (hypothecaire leningen) hebben, maar ook voor overheden met een hoge schuldenlast. Het gevolg is dat bedrijven minder zullen lenen om te investeren, wat opnieuw schade toebrengt aan de economie.

Waarom zorgt deflatie voor een reële rente?

Deflatie zorgt voor een stijging van de reële rente. Deflatie zorgt voor een stijging van de reële rente (rente na aftrek van inflatie), waardoor schulden meer waarde gaan krijgen. Deflatie is dus zeer nadelig voor mensen die schulden (hypothecaire leningen) hebben, maar ook voor overheden met een hoge schuldenlast.

Related Posts