Wie heeft het poliovaccin uitgevonden?

Wie heeft het poliovaccin uitgevonden?

Jonas Salk – cc Jonas Salk werd wereldberoemd doordat hij in 1953 het eerste polio-vaccin ontdekte. Bijzonder was dat de arts geen patent aanvroeg. In plaats daarvan, zo liet de arts destijds weten, wilde hij het vaccin aan het volk schenken. Het vaccin van Jonas Salk maakt ontvangers immuun tegen polio.

Waar komt de naam polio vandaan?

Polio wordt veroorzaakt door drie typen poliovirussen. Het virus wordt van mens op mens overgedragen door besmet voedsel, besmette ontlasting of besmet water of door kleine druppeltjes in de lucht. De infectie kan leiden tot verlammingen.

Waar werd je vroeger voor ingeent?

Toen eind achttiende eeuw een vaccin tegen de pokken werd ontwikkeld, bleek deze vaccinatie het aantal dodelijke slachtoffers dat jaarlijks aan de ziekte bezweek aanzienlijk te verminderen. In 1823 besloot de Nederlandse overheid de koepok-vaccinatie daarom voor kinderen indirect verplicht te stellen.

Wat is polio Wikipedia?

Het poliovirus is een enterovirus behorend tot de picornaviridae (pico-rna-viridae: kleine RNA-virussen). Het virus wordt via de ontlasting van besmette personen afgegeven. Het virus kan van de ene op de andere mens worden overgebracht. Het poliovirus is de veroorzaker van kinderverlamming of poliomyelitis.

Hoelang bestaat poliovaccin?

Het vaccin werd door Salk in 1952 getest en op 12 april 1955 gepresenteerd. Het maakt gebruik van een dood poliovirus om immuniteit tegen polio op te wekken.

Hoe is polio uitgeroeid?

In de jaren tachtig hadden de meeste rijke landen polio geëlimineerd door het vaccin toe te voegen aan de cocktail die ze alle kinderen geven. Sommige andere landen, zoals Cuba en Guyana, waren er ook met het orale vaccin in geslaagd de ziekte uit te bannen.

Waar is polio ontstaan?

Het leek een kwestie van aftellen tot polio voor altijd uit Nederland verdwenen zou zijn. Polio de wereld uit, te beginnen uit Nederland. Veertien jaar later, in 1971, brak een polio-epidemie uit in Staphorst.

Waar komt polio het meest voor?

Wereldwijd komt polio bijna niet meer voor, met dank aan vaccinatie. Waren er in de jaren tachtig nog 400.000 gevallen per jaar, dan zijn dat er vandaag nog gemiddeld 30, en dit alleen in Afghanistan, Pakistan en Nigeria. In ons land worden kinderen verplicht ingeënt en komt de ziekte niet meer voor.

Welke leeftijd Pokkenvaccinatie?

Als ze negen zijn ontvangen ze nog eens de BMR-2 prik. Lees meer over de DKTP vaccinatie in het dossier over vaccinaties op Gezondheidsplein….Op welke leeftijd moet je kind worden ingeënt tegen kinderziekten?

DKTP-1 en Hib-1: 2 maanden
DKTP-2 en Hib-2: 3 maanden
DKTP-3 en Hib-3: 4 maanden
DKTP-4 en Hib-4: 11 maanden
BMR 1: 14 maanden

Welke vaccinaties in de jaren 60?

van Dijk Sinds de start in 1957 is het Rijksvaccinatieprogramma van een programma dat aanvankelijk gericht was op de preventie van 5 ziekten, te weten pokken, difterie, tetanus, kinkhoest en polio, uitgebreid naar 12 ziekten.

Welke inentingen bestaan er?

Zo bestaan er vaccins tegen mazelen, bof, kinkhoest, polio, rodehond, baarmoederhalskanker, griep, rotavirusinfectie, corona-infectie, gordelroos en hersenvliesontsteking. Er bestaat ook een aantal combinatievaccins, zoals het DKTP-Hib-HepB-vaccin (difterie, kinkhoest, tetanus, polio, H.

Hoe gevaarlijk is polio?

Poliomyelitis, ook wel polio genoemd, is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. De infectie kan verlammingen geven, kan leiden tot blijvende restverschijnselen en soms tot overlijden.

https://www.youtube.com/watch?v=L9boyJaZ83A

Related Posts