Wie maakt aanspraak op PAWW?

Wie maakt aanspraak op PAWW?

Voor wie? Alle werknemers van organisaties die zijn aangesloten bij SPAWW kunnen aanspraak maken op een PAWW- uitkering. Om dit goed te regelen maken de vakbonden samen met de werkgevers cao-afspraken om deel te nemen aan de PAWW.

Welke groepen mensen kunnen wel werken maar willen dit niet?

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen of kunnen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wat is een tijdelijke werkloosheid?

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus wordt op dit moment beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zowel voor arbeiders als bedienden. Een interim die een vaste werknemer vervangt, kan bijvoorbeeld wel in economische werkloosheid worden geplaatst.

Hoe hebt u recht op een werkloosheidsuitkering?

U hebt recht op een werkloosheidsuitkering als u in de periode voordat u werkloos werd, een bepaald aantal arbeidsdagen gewerkt hebt (opent in nieuw venster) in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als u zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt u meestal geen recht op een uitkering.

Waarom zou een flexi-jobber in tijdelijke werkloosheid worden gezet?

In theorie zouden ook werknemers met een flexi-job dus in tijdelijke werkloosheid kunnen gezet worden. In de praktijk zal een flexi-jobber echter geen aanspraakkunnen maken op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, aangezien de overeenkomst normaal wordt gesloten omdat/wanneer er werk is.

Wat is het loon van de werkloosheidsuitkering?

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering (opent in nieuw venster) is afhankelijk van. het loon dat u verdiende toen u werkte; uw gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend of samenwonend met gezinslast). uw beroepsverleden. Volledig werklozen ontvangen tijdens de eerste drie maanden werkloosheid 65% van hun laatst verdiende loon.

Doet CBS om beeld te krijgen van werkloosheid?

Vanaf januari 2022 publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van de nieuwe meetmethode. Met de nieuwe methode worden niet alleen meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld gebracht.

Wat is premie aanvulling WW WGA?

De Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) is een private regeling. Een private partij of werkgever voert deze regeling uit. Deelname aan de PAWW is per cao geregeld. De regeling zorgt voor verlenging van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering.

Related Posts