Wie mochten er stemmen in het oude Athene?

Wie mochten er stemmen in het oude Athene?

De democratie van Athene was niet democratisch in de moderne betekenis. Alleen vrije, volwassen mannelijke burgers hadden stemrecht. Vrouwen, buitenlanders en slaven hadden geen stem.

Hoe stemden de burgers van Athene?

Deze Atheense democratie geldt nu als de oudste democratie ter wereld. Belangrijke politieke beslissingen in de stad werden genomen door een Volksvergadering (Ekklèsia), samengesteld uit de mannelijke burgers van achttien jaar en ouder.

Hoe stemden de oude Grieken?

De volksvergadering werd geleid door tien personen, elk aangewezen door een loting. De aanwezige burgers konden tijdens de vergadering zelf direct stemmen over een aantal wetsvoorstellen. Dit deden ze simpelweg door hun hand op te steken.

Wie zitten er in de volksvergadering van Athene?

Vanaf het eind van de 5e eeuw v. Chr. ontwikkelde deze volksvergadering-democratie zich in het klassieke Athene. Alle volwassen mannen (vrouwen, slaven en vreemdelingen hadden geen burgerrechten) van de polis konden deelnemen aan de Ekklèsia, die gemiddeld eenmaal in de 10 dagen op de Pnyx bijeen kwam.

Hoe werkt een kleroterion?

Het Kleroterion (Oudgrieks: κληρωτήριον < κλῆρος: lot) was een antieke lotingsmachine. Het bestond uit een grote stenen plaat waarin zich in meerdere rijen geordende gleuven bevonden. In deze gleuven werden jetons of schijven (pinakia) met de namen van de ter loting staande personen geschoven.

Hoe verloren de Griekse stadstaten hun zelfstandigheid?

De Perzische Oorlogen, of Grieks-Perzische oorlogen gaat over de oorlogen tussen de Perzen en de Griekse stadstaten, in de 5e eeuw v. Chr..

Hoe werkte de democratie in het oude Athene?

In de Atheense democratie bestond geen representatie (vertegenwoordiging), zoals we die in de moderne democratie kennen. Er was sprake van directe democratie: burgers kwamen bij elkaar om politieke besluiten te nemen en problemen op te lossen. En voor bestuursfuncties werd meestal geselec- teerd door middel van loting.

Hoe voorkwamen de Grieken dat Het Schervengericht misbruikt kan worden om iemand te verbannen die je gewoon niet leuk vond?

Procedure en korte geschiedenis van het schervengericht In total moesten er 6.000 Atheners stemmen in de vergadering om de uitkomst van het ostracisme rechtsgeldig te maken. Elke afzonderlijke stemmer mocht op een scherf van aardewerk een naam krassen van iemand die volgens hem uit de stad verbannen moest worden.

Related Posts