Wie regeerde Frankrijk na Napoleon?

Wie regeerde Frankrijk na Napoleon?

Lodewijk Filips I (Frans: Louis-Philippe) (Parijs, 6 oktober 1773 – Claremont, 26 augustus 1850), bijgenaamd de Burgerkoning (le Roi Bourgeois), was de tweede en laatste soeverein die over Frankrijk regeerde met de titel koning der Fransen (roi des Français) van 1830 tot 1848.

Wat waren de gevolgen van de Bataafse revolutie?

Nadat de bezetting compleet was en de omwenteling naar de Bataafse Republiek in gang waren gezet, werden de gevolgen van de Bataafse Revolutie pas goed zichtbaar. En diverse patriotten beseften dat de prijs die ze voor hun vrijheid dienden te betalen wel buitensporig hoog was.

Waardoor brak de Franse revolutie uit?

De Franse Revolutie is de opstand van Franse arbeiders en boeren tegen de adel en het Franse koningshuis in 1789. De Franse koning en de adel hebben alle macht in Frankrijk in die tijd. Het Franse volk vindt dat ze door hen onderdrukt worden en komt hiertegen in opstand. De revolutie begint op 14 juli 1789.

Wat waren de gevolgen van de Franse Revolutie?

Gevolgen. De Franse Revolutie had de volgende gevolgen: Napoleon bekroonde zichzelf in 1804 tot keizer van Frankrijk en veroverde een groot deel van Europa. In 1815 werd hij uiteindelijk verslagen bij de Slag bij Waterloo. De grondwet bleef, in aangepaste vorm, bestaan in Frankrijk.

Wat heeft het revolutiejaar 1848 in Nederland teweeggebracht?

Hiermee had het revolutiejaar 1848 in Nederland toch een grote en, in tegenstelling tot in veel andere Europese landen, blijvende verandering in het regeringsstelsel teweeggebracht. In België waren Brussel en Gent onder invloed van de Franse Februarirevolutie het toneel van opstootjes.

Wat was de Franse Revolutie in 1789?

De Franse Revolutie. In 1789 brak de Franse Revolutie uit, die grote gevolgen had voor de Franse geschiedenis. De revolutie duurde 10 jaar, kostte duizenden levens en maakte een einde aan het ancien régime in Frankrijk.

Hoe heette de laatste Franse koning?

Lodewijk XVI van Frankrijk (Versailles, 23 augustus 1754 – Parijs, 21 januari 1793) regeerde als koning van Frankrijk en Navarra van 1774 tot 1789 en daarna als koning der Fransen van 1789 tot 1792.

Wie is de Franse president?

De Franse president is een van de weinige staatshoofden binnen de Europese Unie die daadwerkelijke politieke macht uitoefenen en dan ook aanwezig is bij vergaderingen van de Europese Raad. De huidige president is Emmanuel Macron, die op 14 mei 2017 François Hollande opvolgde.

Hoe werd Frankrijk bestuurd?

Ontstaan van de absolute monarchie Onder koning Lodewijk XIII werd Frankrijk een absolute monarchie. Dit betekende dat de koning alle macht had, maar om extra belasting te heffen had hij alsnog de Staten-Generaal (soort van parlement) nodig.

Related Posts