Hoe heten de stippen op een dobbelsteen?

Hoe heten de stippen op een dobbelsteen?

Bij de gebruikelijke zestallige dobbelsteen tonen de vlakken haast nooit cijfers, maar een aantal punten, ogen genoemd, volgens een vast patroon gerangschikt. De hieronder genoemde afwijkende dobbelstenen hebben meestal niet de traditionele ogen, maar cijfers, soms te beginnen bij 1, soms bij 0.

Hoe groot is de kans dat je met 2 dobbelstenen 6 gooit?

Dat kan op 3 van de 36 manieren. De kans is 1/12.

Hoe groot is de kans dat je zes gooit?

Nee het is dus gewoon (1/6)+(1/6)+(1/6)=3/6 kans op een 6. Zou je dus 6 dobbelstenen hebben dan is de theoretische kans inderdaad 1 dus 100%.

Wat is de meest gebruikte dobbelsteen?

De meest gebruikte dobbelsteen is kubusvormig en heeft op de zes zijden de ogenaantallen 1 t/m 6, bij uitzondering als cijfers gegeven. Bij de gebruikelijke zestallige dobbelsteen tonen de vlakken haast nooit cijfers, maar een aantal punten, ogen genoemd, volgens een vast patroon gerangschikt.

Wat is een driezijdige dobbelsteen?

d3: Een driezijdige dobbelsteen heeft de vorm van een driezijdig prisma. d4: Een vierzijdige dobbelsteen heeft de vorm van een tetraëder of viervlak. Er is bij zo’n dobbelsteen geen bovenvlak, meestal staan er cijfers op de zijvlakken, rondom de hoekpunten.

Wat is de zuivere dobbelsteen?

Er bestaan ook dobbelstenen met een ander aantal vlakken. Een zuivere dobbelsteen is gemakkelijk te maken als de vorm een regelmatig veelvlak is, dat betekent met 4, 6, 8, 12 of 20 vlakken, maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Wat is de afwijkende dobbelsteen?

Bij de gebruikelijke zestallige dobbelsteen tonen de vlakken haast nooit cijfers, maar een aantal punten, ogen genoemd, volgens een vast patroon gerangschikt. De hieronder genoemde afwijkende dobbelstenen hebben meestal niet de traditionele ogen, maar cijfers, soms te beginnen bij 1, soms bij 0.

Related Posts