Hoe werken deelcertificaten?

Hoe werken deelcertificaten?

Een deelcertificaat is een los diploma voor een apart vak. Je kunt zo’n certificaat gebruiken om alsnog te slagen voor je opleiding op het voortgezet onderwijs. Of om je huidige diploma aan te vullen. Als je bijvoorbeeld op één vak gezakt bent voor het vwo, kun je ervoor kiezen een deelcertificaat vwo te behalen.

Welke bewijsstukken kent het mbo?

Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).

Wat is een Instellingsverklaring?

Heb jij 1 of meer onderdelen van de opleiding gehaald maar heb je niet je diploma gehaald? Je kunt dan wel een instellingsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de school. Op deze instellingsverklaring staan de onderdelen en cijfers die jij gehaald hebt.

Wat is een havo certificaat?

Het certificaat is in feite een soort diploma, maar dan voor een of meer vakken die samen niet voldoende zijn om een diploma te verwerven. Het vermeldt het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald (zie Eindexamenbesluit VO artikel 53 lid 2 en 3).

Hoeveel deelcertificaten havo diploma?

Wanneer je de benodigde HAVO deelcertificaten hebt behaald, kun je een officieel HAVO diploma aanvragen via DUO. NHA biedt je voor HAVO de keuze uit maar liefst 14 examenvakken. Je hebt voor het HAVO-diploma 8 of 9 vakken nodig.

Hoe lang zijn havo certificaten geldig?

De geldigheidsduur van certificaten is beperkt tot 10 jaar. (Zie artikel 9.2 van het Eindexamenbesluit en artikel 10.2 van het Staatsexamenbesluit. Zie de overgangsbepaling.

Wat zijn mbo certificaten?

Met een Mbo-certificaat kun je je positie op de arbeidsmarkt versterken. Een Mbo-certificaat is een specialisatie die normaal tijdens de opleiding wordt gevolgd en ook los te volgen is. Een mbo-certificaat heeft dezelfde waarde als een mbo-diploma.

Wat is een Instellingsverklaring mbo?

Studenten die voortijdig de opleiding verlaten, kunnen een ‘instellingsverklaring’ krijgen. Op dit deeldiploma wordt vermeld welke onderdelen van de opleiding de student met goed gevolg heeft afgelegd. Voor zo’n verklaring is nu een uniform model ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen een certificaat en een diploma?

Het grote verschil tussen een certificaat en diploma is de geldigheidsduur van de kwaliteitsmeting. Bij een certificaat is de meting voor dit moment en moet u, als persoon of bedrijf, dus telkenmale opnieuw aantonen dat u (nog steeds) bekwaam bent. Bij een diploma staat het resultaat voor altijd vast.

Hoeveel examenvakken op de havo?

Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen havo-leerlingen in 7 vakken eindexamen. De andere vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.

Related Posts