Hoe kan ik aandelen verkopen?

Hoe kan ik aandelen verkopen?

Aandelen verkopen is eigenlijk vrij gemakkelijk. Het vinden van een koper, die de juiste waarde wil betalen, is de echte moeilijkheid. Om te beginnen omdat meningen over de bedrijfswaarde kunnen verschillen. Daarnaast is het soms lastig om een koper te vinden.

Hoe kan de verkoop van aandelen plaatsvinden?

Als het bedrijf is ondergebracht in een B.V., wordt meestal gekozen voor een aandelenoverdracht. Het bedrijf kan echter ook via een activa / passiva transactie worden verkocht. Verkoop van aandelen kan via een (onderhandse) koopovereenkomst plaatsvinden. De levering van de aandelen moet echter via de notaris, dit bij notariële akte.

Waarom kopen en verkopen aandelen van een BV?

Mede door dit proces en de bijkomende kosten (de notaris doet het natuurlijk niet gratis) is het kopen en verkopen van aandelen van een BV een proces dat even duurt en niet zo vaak voorkomt. Dit in tegenstelling tot een naamloze vennootschap (NV), waarbij aandelen in principe aan iedereen verkocht mogen worden en dit ook dagelijks gebeurt.

Hoe wordt de winst op aandelen belast?

Eén principe: de winst op aandelen wordt niet belast. Alleen bij de uitbetaling van dividenden is er sprake van belastingen: hierop wordt een voorheffing afgehouden. Maar na inhouding van de bevrijdende roerende voorheffing, is het dividend netto verworven. De winst (meerwaarde) – daarentegen – die men maakt bij de verkoop van aandelen,

Is de verkoop van uw onderneming van belang?

Bij de verkoop van uw onderneming is de rechtsvorm van het bedrijf van belang. Bij de verkoop van een Eenmanszaak, een maatschap, een Vennootschap onder Firma (VoF) of Commanditaire Vennootschap (CV) betaalt u stakingswinstbelasting: inkomstenbelasting verschuldigd tegen het progressieve tarief van box 1 (maximaal 52%).

Wat zijn de methodes voor de berekening van de waarde van een bedrijf?

Voor de berekening van de waarde van een bedrijf wordt vaak gebruik gemaakt van vuistregels en historische cijfers. Het grote nadeel van deze methodes is dat ze vooral naar het verleden kijken en niet naar het toekomstige verdienvermogen van een bedrijf.

Related Posts