Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren voor de Belastingdienst?

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren voor de Belastingdienst?

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren voor de Belastingdienst? Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar vanwege naheffingen door de belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren.

Hoe lang moet u een belastingaangifte bijhouden?

Fiscale documenten. U moet een kopie van de belastingaangifte minstens 7 jaar lang bijhouden (tot het einde van het 7de jaar dat volgt op de belastbare periode). Die documenten moet u bijhouden voor een eventuele controle op de personenbelasting. .

Hoe lang is de administratie bewaren?

Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren. Dan heeft u bewijsstukken, als u het niet eens bent met de navordering.

Wat is de bewaarplicht van de Belastingdienst?

De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Ondernemers moeten dat nog langer dan particulieren. Naast deze fiscale bewaarplicht zijn er voldoende andere redenen om kritisch naar uw ordners te kijken. Soms kunt u zelfs uw papieren beter nog langer bewaren dan wat alleen wettelijk verplicht is.

Wat moet de ondernemer bewaren voor de belastingheffing?

Ondernemers moeten volgens de wet alles wat van belang kan zijn voor de belastingheffing in principe zeven jaar lang bewaren. En dan gaat het om de boeken, bescheiden en de digitale gegevensdragers zoals externe harddisks, diskettes, tapes, cd-rom’s, dvd’s en usb-sticks. Ook alle brongegevens en eventueel een administratie bij derden.

Wat zijn de bewaartermijnen voor andere persoonlijke documenten?

documenten met betrekking tot wettelijk of ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis; notariële akten; schenkingsakten; testamenten, documenten met betrekking tot de nalatenschap. Hieronder vindt u een overzicht van de bewaartermijnen voor andere persoonlijke en familiale documenten: 2 jaar:

Hoe lang is de belastingheffing bewaarplicht ondernemers?

Bewaar uw bonnen en afschriften. Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht ondernemers Ondernemers moeten volgens de wet alles wat van belang kan zijn voor de belastingheffing in principe zeven jaar lang bewaren. De Belastingdienst kan u nog vijf jaar na uw belastingaangifte om nadere bewijsstukken vragen, daarna is sprake van verjaring.

Welke administratie is de basis van uw onderneming?

Reden 2: Uw administratie is de basis van uw bedrijf. Uw administratie vormt niet alleen de basis voor uw belastingaangifte: het vormt de basis van een goede bedrijfsvoering en het gewenste inzicht in uw kosten, uw omzet en uw winst. Zonder goede administratie is uw onderneming financieel stuurloos.

Related Posts