Hoeveel democratieen zijn er?

Hoeveel democratieën zijn er?

Wereldwijd

Volledige democratie (8,01 >)
Aantal landen 55 51
% van wereldoppervlak 32,9 30,5
% van wereldbevolking 36,5 32,7
Totaal aantal landen 167 167

Welke verschillende regeringsvormen zijn er?

Enige regeringsvormen

 • Parlementaire democratie.
 • Constitutionele democratie.
 • Volksdemocratie.
 • Geleide democratie.
 • Basisdemocratie.

Welke regeringsvormen kunnen worden onderscheiden?

Er bestaan drie verschillende regeringsvormen:

 • parlementair stelsel.
 • presidentieel stelsel.
 • semipresidentieel stelsel.

Wat is een volwaardige democratie?

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal.

Wat zijn dictatuur landen?

Een dictatuur of alleenheerschappij is een regeringsvorm waarin alle macht (het machtsmonopolie) bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie, berust.

Welke dictators zijn er?

Dictator (modern)

 • Voormalig Secretaris-Generaal van de Russische Communistische Partij Jozef Stalin, dictator van de Sovjet-Unie in 1942.
 • Führer Adolf Hitler, voormalig dictator van nazi-Duitsland (1933)
 • Generaal Gaius Julius Caesar, voormalig dictator van Rome (± 50 v.Chr)

Wat zijn de belangrijkste regeringsvormen?

Regeringsvormen: democratie, aristocratie, oligarchie, etc De geschiedenis heeft vele regeringsvormen gekend: democratie, aristocratie, oligarchie, theocratie en dictatuur, om enkele te noemen. In dit artikel worden de belangrijkste regeringsvormen besproken, waarbij ook termen als constitutionele monarchie uitleg krijgen.

Welke vormen van democratie zijn er?

Varianten 1 Consensusdemocratie 2 Deliberatieve democratie 3 Demarchie 4 Participatiedemocratie

Wat is directe democratie?

Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement.

Related Posts