Hoeveel mensen van 65 jaar en ouder?

Hoeveel mensen van 65 jaar en ouder?

Op 1 januari 2020 telt Nederland 3 457 535 inwoners ouder dan 65 jaar. Dat is 19,8 procent van de bevolking. De vergrijzing van Nederland is opgelopen: in 1990 was nog 12,8 procent van de inwoners 65-plus. Er zijn 2 618 874 mensen van 65 tot 80 jaar, en 838 661 80-plussers.

Hoeveel 75 tot 80 jarige zijn er?

Jaren

Perioden Onderwerp Geslacht Burgerlijke staat
65 tot 70 jaar 1 003 778
70 tot 75 jaar 971 036
75 tot 80 jaar 644 060
80 tot 85 jaar 449 123

Hoe komt het dat Nederland vergrijst?

Het aantal ouderen in de bevolking neemt toe omdat de levensverwachting stijgt. Vooruitgang in medische kennis en technologie en betere hygiëne, voeding en leefomstandigheden leidden tot een stijging van de levensverwachting.

Hoeveel 75 plussers?

Leg je de leeftijdsgrens bij 75, dan kent Nederland momenteel zo’n 1,3 miljoen ouderen. Vooral deze laatste groep gaat flink groeien de komende decennia. In 2045 is Nederland volgens de prognoses 2,9 miljoen 75-plussers rijk. Nu maken de 75-plussers zo’n 8% van de bevolking uit, maar in 2045 is dat toegenomen tot 16%.

Hoeveel procent van de bevolking wordt 80 jaar?

Grotere kans om 80 te worden Dankzij de lagere sterfterisico’s in 2010 bedroeg deze kans voor mannen dat jaar 63 procent. Tien jaar eerder was dat maar 52 procent. Bij vrouwen was de toename minder sterk, maar hun kans om 80 te worden is nog beduidend groter dan die van mannen.

Hoe snel vergrijst Nederland?

Nederland vergrijst verder. Op dit moment is ongeveer 19% van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe, van 13 naar 20% 65-plussers in 2035.

Related Posts