Kun je ontslagen worden tijdens zwangerschapsverlof?

Kun je ontslagen worden tijdens zwangerschapsverlof?

Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent. Uw werkgever mag u ook niet ontslaan omdat hij denkt dat u zwanger wilt worden.

Wanneer is ontslag bij zwangerschap niet mogelijk?

Samengevat: ontslag bij zwangerschap is vrijwel nooit mogelijk! Melding zwangerschap, opnemen verlof en bevalling. De medewerkster vertelt de werkgever dat zij zwanger is. Zij kiest zelf het tijdstip daarvoor, doch uiterlijk drie weken voor de datum dat zij met zwangerschapsverlof wenst te gaan.

Kan je contract niet verlengen tijdens de zwangerschap?

Niet verlengen bepaalde tijd contract bij zwangerschap. Is er sprake van een contract voor bepaalde tijd, dan kan het contract tijdens de zwangerschap aflopen. Let op: De zwangere werkneemster kan het niet verlengen van het contract aanvechten indien zij aannemelijk kan maken dat de werkgever het contract niet heeft verlengd vanwege haar

Wat is een ontslag tijdens ouderschapsverlof?

Ontslag tijdens ouderschapsverlof is alleen mogelijk om een dringende reden. Je werkgever moet dat bovendien kunnen bewijzen. Kan hij dat niet of is er gewoon geen sprake van een dringende reden, dan heb je recht op een zogenaamde beschermingsvergoeding die zes maanden van je loon bedraagt.

Wanneer Kunt u worden ontslagen?

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen: Om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag) Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. U bent langdurig arbeidsongeschikt. U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.

Wanneer mag je ontslagen worden tijdens de zwangerschap?

Ontslag tijdens zwangerschap. Ontslagen worden omdat je zwanger bent, is niet toegestaan. Je hebt sowieso extra ontslagbescherming: je mag niet ontslagen worden vanaf dag 1 van je zwangerschap tot en met 6 weken, nadat je na je verlof weer aan het werk bent gegaan.

Wanneer is het zwangerschapsverlof verplicht?

Het zwangerschapsverlof bestaat uit een verplicht postnataal verlof van 9 weken vanaf de dag van de bevalling en een prenataal verlof. Dit prenataal verlof bestaat op zijn beurt uit een verplichte week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en 5 facultatieve weken vóór de verplichte prenatale rustweek.

Related Posts