Kunnen dokters BTW recupereren?

Kunnen dokters BTW recupereren?

een particulier, maar ook een aantal vrije beroepers zoals advocaten, notarissen en dokters), dan factureert u ‘met BTW’. Uw klant kan die BTW dan niet recupereren.

Hoeveel btw op herstellingen?

Als u een te betalen herstelling uitvoert, dan moet u voor die dienst btw aanrekenen. In principe valt zo’n hersteldienst onder het normale btw-tarief van 21%. Soms 6% btw. Voor een aantal arbeidsintensieve hersteldiensten is inderdaad een gunsttarief van toepassing.

Heeft arts btw nummer?

De prestaties die artsen in de normale uitoefening van hun beroep verrichten, zijn in principe vrijgesteld van btw. Dat betekent dat je als arts géén btw-hoedanigheid dient aan te vragen. Je moet je wel nog steeds via een ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Is thuisverpleging btw-plichtig?

Sinds 1 januari 2016 zijn alle normale diensten van verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen vrijgesteld van btw, ongeacht of hun prestaties zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (art. 44 Wetboek BTW).

Waar moet u btw aanrekenen?

Als zelfstandige, zowel in hoofdberoep als in bijberoep, moet u btw aanrekenen op de facturen die u aan uw klanten aanrekent. Welk btw-tarief u moet aanrekenen(opent in nieuw venster), wordt bepaald door wat er wordt verhandeld. In principe zijn alle prestaties (levering van diensten of goederen) btw-plichtig, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Welke btw moet u betalen voor diensten buiten de EU?

Maar de btw die u zelf heeft moeten betalen op de goederen of diensten die u speciaal voor die verkoop heeft moeten aanschaffen, mag u wel van uw aangifte aftrekken. Diensten verkopen aan klanten buiten de EU. Als u diensten levert aan consumenten buiten de EU, hoeft u geen btw aan te rekenen.

Welke goederen zijn vrijgesteld van btw?

De goederen zijn vrijgesteld van btw. Er zijn goederen en diensten zonder btw. U hoeft daarover ook geen btw af te dragen.

Related Posts