Waarom aanbidden hindoes Shiva?

Waarom aanbidden hindoes Shiva?

Hoeveel goden hebben hindoes? De belangrijkste drie goden zijn: Brahma, Vishnoe en Shiva. Hindoes kennen, net als christenen, een drie-eenheid: Brahma (niet te verwarren met de eerder genoemde brahman) is de schepper, Vishnoe is de beschermer en Shiva is de verwoester die zo ruimte maakt voor nieuwe dingen.

Wie is de god van de hindoes?

Shiva is een van de belangrijkste goden van het hindoeïsme. In het Indiase denken is de god Brahma de schepper, Vishnu de onderhouder en Shiva de vernietiger van de schepping. In sommige gedaanten is Shiva een ‘algod’ die alle functies vervult.

Hoe bereik je de Moksha?

Er zijn vier yoga’s of paden voor het bereiken van moksha:

  • karma-yoga, het pad van onbaatzuchtige actie.
  • bhakti-yoga, het pad van liefdevolle toewijding en overgave aan God.
  • raja-yoga, het pad van zelfdiscipline en oefening.
  • jnana-yoga, het pad van het weten.

Waarom gaan hindoes naar een tempel?

Het gebedshuis van hindoes is een tempel of mandir. Zij komen er samen om te bidden, te luisteren naar de preek van de pandit en te lezen uit de veda’s. “Hindoes houden veel van pracht en praal. Hun tempels zijn dan ook rijkelijk versierd.

Wat is het verschil tussen een hindoe en een hindoestaan?

Een Hindoestaan is een etnische groep, niet een geloofsgroep! Dat is toch wel een duidelijk verschil. Een Hindoestaan kan qua geloof/religie een Christen zijn, maar ook een Moslim of een Hindoe.

Wie is Vishnoe?

De hindoeïstische god Vishnu is een van de belangrijkste goden in de goddelijke hiërarchie, naast de goden Brahma, de schepper, en Shiva, de vernietiger. Vishnu houdt de schepping in stand; hij bewaakt het evenwicht tussen goed en kwaad.

Welk geloof mag geen koe eten?

Heilige koe Hindoes eten geen rundvlees omdat de koe een heilig dier is. Daarom zijn er zelfs speciale tempels voor dit dier waar gelovigen offers brengen aan beelden van koeien. Een van de redenen dat koeien heilig zijn, is omdat hindoes geloven dat de oermoeder wel eens de vorm van een koe aanneemt.

Hoe kan een hindoe verlossing bereiken?

Dit kan hij bereiken door te leven volgens de Dharma en zo een positief karman op te bouwen. De hindoe kan op verschillende manieren de verlossing bereiken, namelijk door middel van meditatie, door de plichten behorend bij je kaste te vervullen, door de goden te vereren etc.

Wat kun je doen om bevrijd te worden uit de samsara?

Het proces van reïncarnatie stop je al als je in staat bent om goed te mediteren. Als je regelmatig langdurig in meditatie kunt gaan, dan vlak je de hele reïncarnatiecyclus af. Bevrijding is niet een kwestie van minder incarneren.

Related Posts