Waarom geen bijzonder onderwijs?

Waarom geen bijzonder onderwijs?

‘Bijzondere’ scholen mogen kinderen en docenten weigeren op basis van levensovertuiging. Zo kan een Islamitische school kinderen weigeren die ongelovig zijn, of kan een katholieke school het dragen van hoofddoekjes verbieden. Bijzonder onderwijs is bijzonder discriminerend en gaat succesvolle integratie tegen.

Wat is artikel 23 Grondwet?

Artikel 23 regelt dat zorg voor en toezicht op het onderwijs een taak is van de overheid en het geven van onderwijs vrij is. De wetgever is bij het toezicht verplicht om rekening te houden met ieders levensbeschouwing.

Is leerplicht een Grondwet?

Grondwet. Het recht op onderwijs staat niet beschreven in onze Grondwet. Daarentegen houdt de overheid zichzelf wel verantwoordelijk voor het regelen van het onderwijs in Nederland.

Wat betekent artikel 23?

In artikel 23 is vastgelegd dat het onderwijs voorwerp van overheidszorg is, en dat het geven van onderwijs vrij is, behoudens het bij de wet te regelen toezicht van de overheid. Het derde en vierde lid bevatten de grondwettelijke waarborgen met betrekking tot het openbaar onderwijs.

Waarom bijzonder onderwijs niet afschaffen?

Het bestaan van bijzonder onderwijs laat zien dat geen enkele levensbeschouwing dit recht kan opeisen, ook niet de a-religieuze. Zo wordt de vestiging van een levensbeschouwelijke monocultuur tegengegaan. Afschaffen van bijzonder onderwijs zou ongelijkheid betekenen.

Waarom is speciaal onderwijs belangrijk?

Leerkrachten besteden extra aandacht aan het leren omgaan met beperkingen. De school is daarbij gericht op het stimuleren van samenwerking, concentratie, zelfstandig werken en communicatie. Rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijke elementen op deze scholen.

Waarom is bijzonder onderwijs goed?

1. Bijzonder onderwijs is het recht op vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Het recht om een eigen school te stichten met eigen idealen geeft iedereen de mogelijkheid zich af te zonderen en dat is maar goed ook! In onze democratie zijn de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs basiswaarden.

Welke vier soorten speciaal onderwijs zijn er?

Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen; Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis; Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch); Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Wat is onderwijsrecht?

Onderwijsrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met onderwijs. Dat betreft zowel de verhouding tussen onderwijzend personeel en de school, als de verhouding tussen de school en leerlingen en ouders.

Wat is leerplicht en wanneer is de leerplicht ingevoerd?

Op 1 januari 1901 is de leerplicht ingevoerd. Kinderen van 6 tot 12 jaar moesten een school bezoeken óf huisonderwijs krijgen. Later is de leerplichtige leeftijd met vier jaar verlengd en is onder meer ook het toezicht op de onderwijsinstellingen en de medezeggenschap wettelijk geregeld.

Related Posts