Waarom ontstaat inflatie?

Waarom ontstaat inflatie?

Volgens de econoom John Keynes ontstaat inflatie als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod. Wanneer een product steeds populairder wordt, stijgt de vraag. De afgelopen 100 jaar is de vraag naar auto’s sterk toegenomen.

Waarom is inflatie slecht voor de economische groei?

Té hoge inflatie is slecht voor de economische groei, maar deflatie (daling van de prijzen) is ook slecht voor de economische groei. Dalende prijzen leiden namelijk meestal níet tot meer bestedingen. Wanneer de prijzen dalen gaan consumenten hun aankopen uitstellen (‘later is het nóg goedkoper’), waardoor de bestedingen juist gaan dalen.

Hoe wordt de inflatie gemeten?

De inflatie wordt gemeten aan de hand de consumentenprijsindex (CPI). Omdat het onmogelijk is om van alle producten de prijsveranderingen bij te houden, kijkt het CBS naar de gezinsconsumptie van een gemiddeld Nederlands huishouden.

Volgens de econoom John Keynes ontstaat inflatie als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod. Wanneer een product steeds populairder wordt, stijgt de vraag. De afgelopen 100 jaar is de vraag naar auto’s sterk toegenomen.

Wat is de inflatie in Nederland?

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.

De inflatie wordt gemeten aan de hand de consumentenprijsindex (CPI). Omdat het onmogelijk is om van alle producten de prijsveranderingen bij te houden, kijkt het CBS naar de gezinsconsumptie van een gemiddeld Nederlands huishouden.

Is inflatie acceptabel?

Een inflatie van 2 of 3 procent per jaar wordt als acceptabel beschouwd. Een product dat dit jaar 100 euro kost, zal dan volgend jaar 102 tot 103 euro kosten. Als de lonen gelijk met de inflatie stijgen, blijft de koopkracht gelijk. Anders stijgt of daalt de koopkracht.

Té hoge inflatie is slecht voor de economische groei, maar deflatie (daling van de prijzen) is ook slecht voor de economische groei. Dalende prijzen leiden namelijk meestal níet tot meer bestedingen. Wanneer de prijzen dalen gaan consumenten hun aankopen uitstellen (‘later is het nóg goedkoper’), waardoor de bestedingen juist gaan dalen.

Wat is het inflatiecijfer op jaarbasis?

Het inflatiecijfer op jaarbasis is de verandering in procenten van het ene jaar op het andere.In het voorbeeld is de inflatie na één jaar 2,9%. Dit wordt berekend als de prijsindex voor dat jaar min de prijsindex voor het voorafgaande jaar (102,9 – 100) gedeeld door de prijsindex voor het voorafgaande jaar (100) vermenigvuldigd met 100.

Related Posts