Waarom wordt Lodewijk XVI gevangen genomen?

Waarom wordt Lodewijk XVI gevangen genomen?

Lodewijk XVI raakte al zijn titels kwijt en moest zich in december 1792 als burger Louis Capet verantwoorden tegenover de Nationale Conventie. Hij werd beschuldigd van samenzwering tegen de algemene veiligheid van de staat. Op 16 en 17 januari 1793 stemde de Nationale Conventie voor de oplegging van de doodstraf.

Welke 3 standen?

We onderscheiden over het algemeen drie standen: de geestelijkheid, de adel en de boeren en burgers. Onder de geestelijkheid rekenen we de mensen die in de kerk werkten, zoals monniken, priesters, bisschoppen en nonnen. Er was een constante strijd tussen de geestelijkheid en de adel om de macht.

Waarom wordt de Nationale Vergadering opgericht?

Na de uitroeping van de Derde Republiek werd in 1871 een Nationale Vergadering verkozen om een nieuwe grondwet op te stellen.

Wat waren de verschillende regeringen tijdens de Franse Revolutie?

Tijdens de Franse Revolutie waren er verschillende regeringen. Eerst was er een koninkrijk toen een republiek en toen onder leiding van Napoleon een Keizerrijk. Conclusie. Ik ga nu antwoord geven op de hoofdvraag met behulp van de deelvragen.

Wat had Frankrijk te maken met de Franse Revolutie?

Frankrijk had te maken met een grote verandering: De Franse Revolutie. · Op 5 mei 1789 werd koning Lodewijk de zestiende gedwongen om de Staten-Generaal bij elkaar te roepen. · Op 14 juli 1789 werd de Bastille bestormd door boze parijzenaars. In de maand juli was er veel onrust door opstanden.

Wat was de Franse Revolutie (1789–1899)?

De Franse Revolutie (1789–1799) was In maart 1793 stond de hele Vendée op tegen de Republiek, die reageerde met een bloedige burgeroorlog tegen de Vendéens. Een enorme slachting vond plaats. In Parijs verweten de Montagnards de girondijnen een gebrek aan kordaat optreden.

Related Posts