Wat houd ancienniteit in?

Wat houd anciënniteit in?

Anciënniteit is de periode waarin een medewerker bij dezelfde werkgever in dienst is – zónder beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De wetgever bekijkt het begrip ‘werkgever’ in de brede zin van de betekenis.

Is anciënniteit belangrijk?

Anciënniteit is een belangrijk element bij ontslag. Onder anciënniteit verstaat de wetgever de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is geweest bij dezelfde onderneming. De hogere rechtspraak heeft daar in de loop der jaren aan toegevoegd dat je ‘onderneming’ breed moet zien.

Hoe anciënniteit aantonen?

U kunt MyCareer.be gebruiken:

  1. om uw anciënniteit aan te tonen voor een werkgever.
  2. om te kunnen inschatten of u in aanmerking komt voor bepaalde sociale voordelen (bijvoorbeeld tijdskrediet)
  3. als geheugensteuntje bij het opstellen van uw cv.
  4. om na te kijken hoeveel u vroeger verdiende.

Wat is anciënniteit?

Anciënniteit. Anciënniteit is de periode dat iemand verbonden is aan een bepaalde organisatie. Vaak wordt aan de mate van anciënniteit (mede) de positie en eventuele rechten en plichten binnen deze organisatie bepaald. Het begrip wordt in het dagelijks taalgebruik in de eerste betekenis gebruikt om het aantal dienstjaren aan te geven dat iemand…

Wat is de anciënniteit van een werknemer?

Hiermee wordt het aantal jaren bedoeld die iemand deel uitmaakt van een organisatie of vereniging of in dienst is van een bedrijf. Binnen de bedrijfswereld worden vaak voordelen verbonden aan de anciënniteit van een werknemer. Dankzij haar anciënniteit had zij dit jaar twee extra verlofdagen. katrien – 14 augustus 2011

Wat is fictieve anciënniteit?

Het begrip ‘fictieve anciënniteit’. Werkgever en werknemer kunnen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst ook een extra fictieve anciënniteit overeenkomen. Dit gebeurt voornamelijk wanneer een werknemer met een lange anciënniteit bij een concurrent wordt afgeworven en daar dus zelf ontslag heeft gegeven, waardoor hij de facto een hoge…

Related Posts