Wat is de betekenis van spanning?

Wat is de betekenis van spanning?

spanning (zn): gespannenheid, strakheid, tonus, verstrakking. spanning (zn): overkapping, spanwijdte. spanning (zn): druk, drukverschil. als synoniem van een ander trefwoord: angst (zn) : angstgevoel, afschrik, bangigheid, bangheid, beklemdheid, beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, benauwenis, bezorgdheid, bibberatie, nerveusheid,

Wat is een veilige spanning?

Veilige spanning is: Wisselspanning met maximaal 50 V(olt) Gelijkspanning met maximaal 120 V(olt) In vochtige, nauwe ruimten is men verplicht om veilige spanning toe te passen in elektrische installaties. Daarnaast wordt in speciale instellingen zoals in zwembaden en ziekenhuizen gewerkt met een zeer lage spanning: 12 V(olt). Werken aan

Welke spanning is veilig in elektrische installaties?

Veilige spanning is: Wisselspanning met maximaal 50 V (olt) Gelijkspanning met maximaal 120 V (olt) In vochtige, nauwe ruimten is men verplicht om veilige spanning toe te passen in elektrische installaties.

Wat is spanning in de mechanica?

spanning In de mechanica de inwendige reactiekracht van een materiaal op een uitwendige kracht die het materiaal tracht te vervormen. In de elektriciteitsleer het potentiaalverschil dat een elektrische stroom onderhoudt, bijvoorbeeld de netspanning of de batterijspanning.

spanning (zn): gespannenheid, strakheid, tonus, verstrakking. spanning (zn): overkapping, spanwijdte. spanning (zn): druk, drukverschil. als synoniem van een ander trefwoord: angst (zn) : angstgevoel, afschrik, bangigheid, bangheid, beklemdheid, beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, benauwenis, bezorgdheid, bibberatie, nerveusheid,

Veilige spanning is: Wisselspanning met maximaal 50 V(olt) Gelijkspanning met maximaal 120 V(olt) In vochtige, nauwe ruimten is men verplicht om veilige spanning toe te passen in elektrische installaties. Daarnaast wordt in speciale instellingen zoals in zwembaden en ziekenhuizen gewerkt met een zeer lage spanning: 12 V(olt). Werken aan

Veilige spanning is: Wisselspanning met maximaal 50 V (olt) Gelijkspanning met maximaal 120 V (olt) In vochtige, nauwe ruimten is men verplicht om veilige spanning toe te passen in elektrische installaties.

spanning In de mechanica de inwendige reactiekracht van een materiaal op een uitwendige kracht die het materiaal tracht te vervormen. In de elektriciteitsleer het potentiaalverschil dat een elektrische stroom onderhoudt, bijvoorbeeld de netspanning of de batterijspanning.

Wat is de elektrische spanning?

Elektrische spanning – ook bekend als het elektrische potentiaalverschil – is het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten per eenheid van lading. In het SI-stelsel wordt dit uitgedrukt in volt (V).

Wat is de spanning tussen A en C?

Spanning is een grootheid die zich additief gedraagt. De spanning tussen twee punten A en C (via B) is gelijk aan de spanning tussen A en B plus de spanning tussen B en C (spanningswet van Kirchhoff).

Wat is een symbool voor elektrische spanning?

Als symbool voor de elektrische spanning wordt vaak het symbool U gebruikt, afkomstig van het Latijnse urgere ( dringen, drukken, duwen ). Een elektrische spanning kan veroorzaakt worden door: een elektrisch veld. een elektrische geleider die dwars ten opzichte van een magnetisch veld beweegt. een batterij.

Spanning is de druk die de voedingsbron van een stroomkring uitoefent om geladen elektronen (stroom) door een geleidende lus te duwen, waardoor deze bijvoorbeeld een lamp kunnen laten branden. In het kort, spanning = druk en deze wordt gemeten in volt (V).

Wat betekent spanning is om te snijden?

De spanning is om te snijden: een heel herkenbare uitspraak in veel situaties. Het kan gaan om een relatie die onder druk staat, maar het kan ook zo maar ontstaan door een gedurfde uitspraak van iemand waarbij een ander gekwetst wordt.

Waar staat spanning op?

Waar op een bruin stroomdraad altijd spanning staat, geldt voor een nuldraad het tegenovergestelde: op deze stroomkabel staat geen spanning. De blauwe stroomdraad zorgt voor de afvoer van stroom uit uw woning.

What is another word for spanning?

Synonyms for spanning include crossing, traversing, bridging, covering, linking, ranging, vaulting, connecting, arching and extending across. Find more similar words

How to use spanning in a sentence?

Sentences. About a mile distant there was a trestle spanning a deep gorge. 16. 8. This work is supported by skilled teams of researchers spanning the disciplines of general practice, nursing, psychology, anthropology and epidemiology.

What does the name span mean?

span noun a unit of length based on the width of the expanded human hand (usually taken as 9 inches) bridge, span noun a structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc. straddle, span verb the act of sitting or standing astride cross, traverse, span, sweep verb

What does span mean in terms of a bridge?

a unit of length based on the width of the expanded human hand (usually taken as 9 inches) bridge, span noun. a structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc. straddle, span verb. the act of sitting or standing astride. cross, traverse, span, sweep verb.

Related Posts