Wat is de compositie van een kunstwerk?

Wat is de compositie van een kunstwerk?

Onder compositie verstaat men in de beeldende kunst ‘de ordening van beeldelementen in een vlak of ruimte’. Met andere woorden: de beeldopbouw.

Hoe beschrijf je compositie?

Compositie is in de beeldende kunst het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creëren van orde in de chaos.

Welke compositie vormen zijn er?

Verschillende composities:

 • Symmetrische compositie. Een symmetrische compositie wordt gekenmerkt doordat het werk verdeelbaar is in 2 helften die min of meer elkaars spiegelbeeld zijn.
 • Centrale compositie.
 • Geometrische compositie.
 • Driehoekscompositie.

Wat wordt er bedoeld met compositie?

1. samenstelling; samengesteld woord. 2. ordening der delen tot een geheel in een kunstwerk of een wetenschappelijk geschrift: de compositie van een schilderij, van een roman, van een geschiedverhaal.

Wat is evenwichtige compositie?

Een symmetrische compositie wordt gekenmerkt door een verticale en horizontale denkbeeldige as die min of meer een evenredige massaverdeling maakt van links en rechts. Je hebt dus een evenwichtige verdeling. Alle niet-symmetrische composities noemen we automatisch asymmetrisch.

Wat is een ander woord voor compositie?

melodie, muziekstuk, opus, werk. als synoniem van een ander trefwoord: organisatie (zn) : behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming.

Hoe een schilderij beschrijven?

De eerste stap bij kunstbeschouwing is vaak de objectieve beschrijving van wat je ziet. Beschrijf je werk in discipline, kleur, afmetingen, materiaal, afbeelding, inhoud, vorm, etc. Bijvoorbeeld: “Dit schilderij is figuratief. Het is geschilderd met olieverf.

Hoe bespreek je een schilderij?

Onderscheid een paar belangrijke thema’s en bespreek hoe de kunstenaar de elementen van ontwerp gebruikt (kleur, licht, ruimte, vorm en lijn) om deze thema’s uit te drukken. Thema’s kunnen dingen omvatten zoals: Het gebruik van kleurenschema’s die het werk een bepaalde stemming of betekenis te geven.

Welke kunststromingen zijn er?

Kunststromingen

 • Middeleeuwse kunst. romaanse kunst (1000-1200)
 • Renaissance (1400-1600) vroegrenaissance (ca 1400 – 1500)
 • Barok (1600 – 1750)
 • Rococo (1720 – 1775)
 • Classicisme (1750 – 1850)
 • Romantiek (1800 – 1848) Neo-Romanticisme (1915 – 1950)
 • Realisme (1830 – 1870)
 • Impressionisme (1860 – 1890)

Waarom is compositie belangrijk?

Een goede compositie kan een beeld aantrekkelijk en opvallend maken. Dit komt bijvoorbeeld doordat er geen storende elementen in beeld gebracht worden. Of doordat het beeld rust en stabiliteit uitstraalt door het verwerken van een rechte horizon.

Wat betekent diagonale compositie?

Een compositie waarbij vormen, kleuren en lijnen zo geordend zijn dat er een diagonale richting ontstaat.

Wat betekent asymmetrische compositie?

Asymmetrische compositie: de elementen ( onderdelen) zijn NIET spiegelbeeldig geordend.

Related Posts