Wat is een interpretatie voorbeeld?

Wat is een interpretatie voorbeeld?

Nog een voorbeeld Spontaan vraag je “Ben je moe?”. Maar opnieuw: dit is jouw interpretatie. Wat je waarneemt is dat de ander geeuwt. Wat je interpreteert, wat je aanneemt, is dat hij moe is.

Wat verstaan we onder interpreteren?

1. uitleggen, verklaren naar de innerlijke bedoeling: een wet —; 2. vertolken: de wijze waarop hij deze muziek interpreteert.

Wat is interpretatie gedrag?

Als iemand iets doet, kan dat op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden. Dit is dus interpretatie van gedrag. Dit gebeurt vaak onbewust. Mensen doen iets, iemand anders heeft daar onbewust een bepaalde gedachte bij, diegene interpreteert het gedag op een bepaalde manier.

Welke Interpretatiemethoden zijn er?

De interpretatiemethoden op een rij

  • De grammaticale interpretatiemethode.
  • De wetshistorische interpretatiemethode.
  • De rechtshistorische interpretatiemethode.
  • De wetsystematische interpretatiemethode.
  • De teleologische interpretatiemethode.
  • De anticiperende interpretatiemethode.

Wat is de link tussen interpretatie en de binnenkant?

Wat de buitenkant van iemand teweeg brengt bij een ander noemen we het effect van het gedrag bij een andere persoon. De ander is de overkantdie het gedrag interpreteert vanuit zijn eigen referentiekader (zijn binnenkant). De wederzijdse beïnvloeding tussen mensen verloopt dus via de buitenkant.

Wat is het nadeel van interpreteren?

Voor- en nadelen van interpreters Bij herhaald gebruik van een programma is het een nadeel dat een interpreter de instructies telkens opnieuw omzet, terwijl dat bij een compiler maar eenmaal gebeurt, en het programma in vertaalde vorm bewaard wordt voor herhaalde uitvoering.

Hoe schrijf je interpreteer?

Interpreteren definities Uitspraak: [ɪntərprəˈterə(n)] Vervoegingen: interpreteerde (verl. tijd enkelv.) Vervoegingen: heeft geïnterpreteerd (volt. deelw.)

Wat is het verschil tussen observeren en interpreteren?

Interpreteren is het datgene dat je vaak automatisch na observeren doet. Je geeft betekenis aan wat jij ziet en is subjectief. Op het moment dat jij iemand zijn ogen tranerig ziet worden, interpreteer jij dit door in te schatten dat iemand emotioneel is.

Wat is een generalisatie?

generaliseren – Werkwoord 1. (ov) de geldigheid van een conclusie uitbreiden van specifiek naar algemeen ♢ Uit de vele experimenten waarin de totale energie constant bleef kunnen we generaliseren dat de energie van het universum constant is.

Wat is een verkeerde interpretatie?

Dit kan mis gaan als je een andere betekenis er aan geeft dan de ander bedoelt. Voorbeeld: collega X wordt door collega Y aangesproken op bepaald gedrag, laten we zeggen dat ze afgesproken hadden iets voor een bepaalde datum gereed te hebben en collega X heeft het niet gedaan.

Wat zijn juridische Interpretatiemethoden?

Voor het denken over wetsinterpretatie zijn de vier methoden van interpretatie die al door Von Savigny zijn onderscheiden nog steeds leidend: grammaticale, historische, systematische en logische (nu: teleologische 1 ) interpretatie.

Wat is de teleologische Interpretatiemethode?

methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel uitgaat van het doel, de strekking of ratio van de regel.

Wanneer vindt interpretatie plaats?

Interpretatie vindt plaats wanneer de betekenis van een bepaald object onduidelijk is. Het is een actief en oneindig proces waarin er uit verschillende mogelijke betekenissen één mogelijkheid gekozen moet worden. In dit proces moet de keuze voor juist deze ene betekenis verantwoord worden.

Wat is interpretatie in de kunst?

Interpretatie in de kunst. In de kunst en de letterkunde bedoelt men met interpretatie een oordeel over de “betekenis” van een kunstwerk, dat wil zeggen: over datgene wat het kunstwerk primair overbrengt of uitdrukt.

Wat is interpretatie in de letterkunde?

In de kunst en de letterkunde bedoelt men met interpretatie een oordeel over de “betekenis” van een kunstwerk, dat wil zeggen: over datgene wat het kunstwerk primair overbrengt of uitdrukt. De moderne kritiek gaat ervan uit dat een kunstwerk als een eenheid moet worden gezien, met zijn eigen thematiek.

Wat is een synoniem voor interpreteren?

uitvoeren, vertolken, weergeven. als synoniem van een ander trefwoord: uitleggen (ww) : annoteren, begrijpen, commentariëren, duiden, expliceren, expliciteren, expliqueren, interpreteren, opvatten, preciseren, toelichten, uiteendoen, uiteenzetten, verdietsen, verduidelijken, verhelderen, verklaren.

Hoe schrijf je een interpretatie?

de interpretatie

Uitspraak: [ɪntərprə’ta(t)si]
Afbreekpatroon: in·ter·pre·ta·tie
Verbuigingen: interpretaties (meerv.)

Wat betekent het woord gepassioneerd?

bn., hartstochtelijk: — voor iets zijn, ermee dwepen, er zeer verzot op zijn; ook: een — schaakspeler.

Wat is het synoniem van begrijpen?

begrijpen: als trefwoord met bijbehorende synoniemen: begrijpen (ww): aanvoelen, afleiden, beseffen, bevatten, doorhebben, doorzien, expliciteren, interpreteren, inzien, kunnen plaatsen, opmaken, opvatten, snappen, vatten, verstaan, voelen, volgen.

Hoe schrijf je interpretatie?

Interpretatie definities (v.) Uitspraak: [ɪntərprə’ta(t)si] Verbuigingen: interpretatie|s (meerv.) 1) eigen uitleg (van wat je waarneemt) Voorbeelden: `de interpretatie van een grafiek van een gehoortest`, `de interpretatie van een ge…

Waar hangt de betekenis of interpretatie van een tekst vanaf?

In het algemeen betekent interpretatie de dieper doordringende, verklarende lectuur en analyse van een tekst, waarbij de aandacht kan gaan naar ideeën, onderliggende ideologie, taalkundige vormgeving, historische waarheid, enz., of naar een combinatie van deze.

Related Posts