Wat is een Zesvoetige jambe?

Wat is een Zesvoetige jambe?

De alexandrijn, die zijn naam dankt aan de 12de-eeuwse Roman d’Alexandre, is in het Nederlands een zesvoetige jambe, in het Frans (dat geen versvoeten kent) een twaalflettergrepige versregel met twee vaste heffingen (de 6e en de 12e lettergreep) en twee vrije – volgens de klassieke regels althans, want sinds Hugo en …

Welke versregel bestaat uit 5 versvoet?

pentameter: een versregel met vijf gelijke versvoeten.

Wat is een jambe?

tweelettergrepige versvoet. tweelettergrepige versvoet bestaande uit een korte of onbeklemtoonde lettergreep gevolgd door een lange of beklemtoonde lettergreep.

Hoe herken je een alexandrijn?

Definitie. Een alexandrijn is een versregel die bestaat uit zes opeenvolgende jamben. Hij klinkt dus zo: da-DUM da-DUM da-DUM | da-DUM da-DUM da-DUM. Meestal valt na de eerste drie jamben een korte pauze, die ook wel een cesuur genoemd wordt.

Wat is een ander woord voor versvoet?

Synoniem voor spondeus. Spondeus = versvoet van twee lange betoonde lettergrepen. Synoniem voor spondee.

Wat is een versvoet?

het kleinste deel van een versregel waaraan men de maat kan herkennen. Een versvoet bestaat steeds uit één beklemtoonde en één of twee onbeklemtoonde lettergrepen, die in een bepaalde volgorde zijn geplaatst; zie metrum en metriek.

Wat is een Alexandrijn?

Een alexandrijn is in de Franse klassieke poëtische traditie een versregel van twee hémistiches van ieder zes lettergrepen met in het midden een cesuur. De alexandrijn is genoemd naar de Roman d’Alexandre van Alexandre de Bernay.

Wat betekent Onbeklemtoond?

elk van de delen van een woord waar geen klemtoon op ligt. Bijvoorbeeld: in het woord onoverkomelijk zijn deze lettergrepen* onbeklemtoond: on-o- ver-ko-me- lijk. Hier ligt de hoofdklemtoon: on-o-ver- ko-me-lijk.

Wat is een Onbeklemtoond voorvoegsel?

1) beklemtoond voorvoegsel in een zelfstandig naamwoord, om aan te geven dat iets het tegendeel is. 2) onbeklemtoond voorvoegsel in een bijvoeglijk naamwoord, om aan te duiden dat iets niet zo is. 3) onbeklemtoond voorvoegsel in een zelfstandig naamwoord eindigend op -heid, om aan te geven dat iets niet zo is.

Related Posts