Wat krijg je terug van de belasting kinderopvang?

Wat krijg je terug van de belasting kinderopvang?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Hoeveel bijbetalen kinderopvang?

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Hoeveel betalen jullie voor kinderopvang?

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€8,02 in 2019 en 8,17 in 2020) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 6,89 in 2019 en 7,02 in 2020) . Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,15 in 2019 (6,27 in 2020).

Wanneer krijg je geld terug van de Belastingdienst?

Heb je vóór 1 april 2020 je aangifte ingediend, dan krijg je uiterlijk 1 juli een bericht van de Belastingdienst over of je geld terugkrijgt. Als dit het geval is, wordt de teruggave meestal binnen vijf werkdagen uitbetaald. Voorwaarde is wel dat je het goede rekeningnummer hebt doorgegeven aan de Belastingdienst.

Wanneer Kunt u belasting terugkrijgen voor 2018?

Voor 2018 kunt u belasting terugkrijgen als uw ziektekosten boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel bedraagt 1,65 procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van 131 euro per volwassene. Voor het gedeelte van uw verzamelinkomen dat hoger is dan 40.619 euro bedraagt de drempel 5,75 procent.

Wat is de datum van de belastingteruggave?

Er is geen vast datum waarop de belastingteruggave op je rekening wordt gestort. Wel geldt: hoe eerder je je belastingaangifte indient, hoe eerder je je geld krijgt als je recht heb op belastingteruggave. De belastingaangifte over 2019 moest voor 1 mei 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Related Posts