Wat valt er onder het depositogarantiestelsel?

Wat valt er onder het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Is Garantibank veilig?

Tegoeden aangehouden bij Garanti BBVA International worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

Wat is ARBN bank?

ARBN ARBNNL22 ACHMEA RETAIL BANK N.V.

Wie vallen onder DGS?

Een bank uit Nederland valt onder het Nederlandse garantiestelsel. En een bank uit Duitsland onder het Duitse garantiestelsel. Ieder stelsel heeft zijn eigen regels. Over twee regels zijn alle EU-landen het eens.

Welke rekeninghouders kunnen geen gebruikmaken van het depositogarantiestelsel DGS )?

Rekeninghouders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Dat betekent dat de volgende partijen geen aanspraak kunnen maken op het DGS: Banken. Kredietunies.

Hoeveel spaargeld is verzekerd?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel geeft een dekking voor uw spaargeld van maximaal € 100.000 per persoon, per bank. Wie meer spaargeld bij een bank heeft staan dan deze maximale dekking, loopt risico als de spaarbank onverhoopt failliet zou gaan.

Hoe wordt negatieve rente berekend?

Dat werkt zo: Stel dat je 125.000 euro spaargeld hebt en de grens voor negatieve rente is 100.000 euro. Dan betaal je over 25.000 euro negatieve rente. Bij een negatieve spaarrente van 0,5 procent, komt dat neer op 125 euro per jaar.

Hoe werkt een spaardeposito?

Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag ‘vast’ bij een bank. Dit is tegen een vooraf afgesproken periode en rente. Je kunt niet zomaar tussentijds geld opnemen en er is vaak een minimuminleg. Maar je krijgt meestal méér rente dan bij een (kinder)spaarrekening.

Wat is DGS Rabobank?

Door de Nederlandse Depositogarantie is je geld wettelijk beschermd van 1 cent tot € 100.000 als je bank failliet gaat. Deze bescherming is automatisch geregeld. De Nederlandsche Bank voert deze regeling namens de overheid uit en wij doen hier als Rabobank aan mee.

Welke Bankvergunningen zijn er?

Overzicht bankvergunningen Nederlandse garantieregeling (depositogarantiestelsel)

Bank Bankvergunninghouder Deelt vergunning met
SNS Bank De Volksbank ASN Bank BLG Wonen De Volksbank RegioBank Zwitserleven
Triodos Bank Triodos Bank
Van Lanschot Van Lanschot Evi van Lanschot
Yapi Kredi Yapi Kredi

Related Posts